Kap. 3. Butikskøb - returret og ombytningsret
Reklamation, levering, gavekort, brugte varer og undersøgelsespligt
Hvad dækker formodningsreglen over? *
10 points
Required
Kan sælgeren tage generelle forbehold (ex. købt som beset, uden ansvar, at køberen er bekendt med alle mangler) for mangler ved den solgte vare? *
10 points
Required
Hvis sælger ikke har fastsat en nærmere tidsfrist for garantiens udløbstid, hvor længe gælder garantien da? *
10 points
Required
Bortset fra det første halve år, hvem har da bevisbyrden for at en mangle var til stede på købstidspunktet, i henhold til reklamationsretten? *
10 points
Required
Hvad forstås ved at for forbrugeren i forbindelse med forsinket levering, skal give sælger en ”rimelig frist”? *
10 points
Required
Hvad betyder ordet garanti? *
10 points
Required
Hvad indebærer en ombytningsret? *
10 points
Required
Hvor lang tid har en forbruger til at fortryde sit køb ved fjernsalg? *
10 points
Required
Ved køb af frasorteret varer eller 2. sorteringsvarer som har forskellige former for synlige småfejl, pletter o.l., kan forbrugeren da efterfølgende påberåbe sig disse mangler? *
10 points
Required
Hvad indebærer det, at en garanti udsted af sælger, skal stille forbrugeren væsentlig bedre end købeloven? *
10 points
Required
Hvor lang er købelovens reklamationsfrist ved køb af bruge varer, herunder udstillings-, demonstrations- og brugte varer? *
10 points
Required
Hvornår kan forbrugeren påberåbe sig fortrydelsesretten? *
10 points
Required
Kan sælger indgå en aftale med forbrugeren om, at forkorte reklamationsretten? *
10 points
Required
Hvis der ikke er aftalt et leveringstidspunkt i forbindelse med fjernsalg (e-handel, postordresalg mv.), hvor lang tid har sælger så til at lever? *
10 points
Required
Ved reparation/ombytning af et produkt, indenfor garanti perioden, løber der da en ny periode for varen/de reparerede dele? *
10 points
Required
Hvad er kravet til garantien, når en sådan udstedes af sælger? *
10 points
Required
Hvor lang tid er et tilgodebevis gyldigt hvis der ikke er aftalt en tidsbegrænsning? *
10 points
Required
Hvad betyder ordret reklamationsret? *
10 points
Required
Kan en butik udstede et gavekort på en ganske bestem vare, til en bestemt værdi, med en forholdsvis kort tidsfrist (ex. ½ år)? *
10 points
Required
Kan forbrugeren som hovedregel hæve en købsaftale, hvis leveringen trækker ud? *
10 points
Required
Ved køb af brugte vare, må forbrugeren da acceptere forventelige fejl som følge af? *
10 points
Required
Ved salg af udslagsvarer, kan sælger fravige butikkens normale kutyme med at give retur- og ombytningsret for disse vare? *
10 points
Required
I tilfælde af en fysisk butik tildeler forbrugeren en fortrydelsesret uden tidsbegrænsning, hvor lang tid har forbrugeren da til at fortryde i? *
10 points
Required
Hvornår overgår risikoen for varen fra sælger til forbruger, ved levering på forbrugerens bopæl? *
10 points
Required
Hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret, men ønsker at annullere købet af en endnu ikke levet vare, hvad kan sælger i denne forbindes kræve af forbrugeren? *
10 points
Required
Hvad er forbrugerens muligheder ved forsinket levering, og der i købsaftalen er aftalt et bestemt leveringstidspunkt? *
10 points
Required
Det fremgår af praksis at ved udstedelsen af et tilgodebevis, må tidsbegrænsningen ikke være urimelig kort - hvad forstås ved ”urimelig kort”? *
10 points
Required
Hvornår er forbrugeren berettiget til at hæve købet, i forbindelse med forsinket levering? *
10 points
Required
I forbindelse med sælger i en fysisk butik giver forbrugeren retur- og ombytningsret, på betingelse af at varen skal være ”hel og ubeskadiget”, gælder kravet kun varen eller også for emballagen? *
10 points
Required
Hvad indebærer en returret? *
10 points
Required
Hvor lang tid har forbrugeren til at reklamere over skader på en vare, som han får leveret på sin bopæl? *
10 points
Required
Hvis en fysisk butik ikke har annonceret at de giver fortrydelsesret, men det er velkendt, at butik plejer at gøre det, men ønsker at fjerne denne ret på eksempelvis udvalgte vare - hvordan skal sælger gøre dette? *
10 points
Required
Har forbrugeren et juridisk krav på retur- eller ombytningsret ved køb til homeparties? *
10 points
Required
Hvad er konsekvensen af at forbrugeren forud for et køb, undersøger salgsgenstanden og i denne forbindelse finder mangler? *
10 points
Required
Har forbrugeren pligt til at undersøge en vare forud for selve købet? *
10 points
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy