Apklausa dėl lietuviškos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos-2015 Centrinėje NJ


Kviečiame atsiliepti ir dalyvauti apklausoje lietuvių ir mišrių šeimų tėvelius,kurie pageidautų, kad jų vaikučiai praleistų laiką vasaros stovykloje lietuviškoje aplinkoje. Stovykla veiktų tik dienos metu Lakewood/Jackson/Brick-arba netoli šių miestų, NJ valstijoje.
Kad galėtume susidaryti nuomonę, kiek ir kokio amžiaus vaikučiai stovyklą lankytų, ir ar stovyklą tikslinga organizuoti- prašome atsakyti į 7 klausimus, pateiktus apklausos anketoje (žemiau). Prašome nepamiršti spausti "SUBMIT" puslapio pabaigoje.

Some parents have expressed the desire to send their children to a Lithuanian New Jersey-based summer day camp. The camp would allow your child to spend their summer days with their friends in a Lithuanian atmosphere participating in heritage-oriented activities. So that we may better understand how many parents are interested, what age groups, and what timeline we want to focus on, please fill out the survey below. Don't forget to hit "SUBMIT" at the bottom of the page.

Dėkojame iš anksto/We appreciate your thoughts!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question