Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - ujęcie interdyscyplinarne 3 czerwca 2024r. IPSIR UW 
Karta zgłoszenia udziału w konferencji 
Email *
*
Required
Imię i nazwisko  *
stopień naukowy  *
Reprezentowana instytucja  *
numer telefonu do kontaktu  *
adres email do kontaktu  *
dane do faktury  *
Tytuł wystąpienia  *
Streszczenie (max 300 słów) *

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  (administrator danych lub Organizacja) w celu informowania o organizowanej konferencji naukowej oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Organizacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności naszej Organizacji; przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o organizowanej przez nas konferencji naukowej, a także informowanie o realizacji celów statutowych Organizacji.

Informujemy, że przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Organizacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Organizacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane podane przez Pana/Panią w niniejszym formularzu zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianego w przepisach prawa. 

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Organizacji: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub drogą mailową: iod@adm.uw.edu.pl

Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet Warszawski. Report Abuse