Intresseanmälan för ombud | Kongress 2020
In English further down:
***
Här anmäler du intresse för att delta som ombud på RFSL Ungdoms kongress 2020! Anmälan tar ungefär 5–10 minuter att fylla i. Du kan läsa mer om kongressen på https://rfslungdom.se/kongress/.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen och delta i diskussioner, men det är bara ombud som har rätt att lägga förslag och rösta. Ombud är medlemmar som valts på distriktens årsmöten att representera distriktet.

Om du vill delta som ombud fyller du i vår intresseanmälan senast 31 januari klockan 23.59. Om du blir vald av årsmötet skickar vi ut ett längre anmälningsformulär senast den 14 februari med mer information.

För att delta som ombud behöver du vara medlem, vilket du enkelt blir genom att fylla i formuläret på https://rfslungdom.se/blimedlem/. RFSL ungdom står för resa, mat och boende till alla ombud.

Kontakta oss på kongress@rfslungdom.se om du har frågor om valet av kongressombud går till eller är osäker på vilket distrikt du tillhör.

Vi ser fram emot att ses och diskutera massa viktiga frågor tillsammans!
/Förbundsstyrelsen

***

Here you sign up to participate as a representative at RFSL Ungdom kongress 2020! The application takes about 5–10 min to fill out. You can read more about the congress at https://rfslungdom.se/kongress/.

All members are welcome to visit the congress and join the discussions, but only the representatives (ombud in Swedish) are allowed to make suggestions and vote. The representatives are members who have been elected by their district's annual meeting to represent the district.

If you want to participate as a ombud, you need to sign up before January 31 at 23.59. This is only a notice of interest: we will send out a longer application form with more information before February 14 if you get elected by your district.

To participate as a ombud you need to be a member, which you can easily become by filling out this form at https://rfslungdom.se/blimedlem/. RFSL Ungdom will cover the costs for travel, catering and accommodation for all representatives. Please note that the congress will be held entirely in Swedish: we cannot guarantee translations of the congress papers, discussions, voting and workshops.

Contact us at kongress@rfslungdom.se if you have questions regarding the election of representatives or is unsure which district you belong to.

We are looking forward to meet you all and discuss a lot of important questions together!
/The national board
Email address *
Språk | Language *
Välj vilket språk du vill att formuläret ska vara på. | Choose which language you wish the form to be in.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of RFSL Ungdom. Report Abuse