Uznávanie dobrovoľnických skúseností zo strany zamestnávateľov
Dobrý deň, sme študentky sociálnej práce a realizujeme prieskum na tému zohľadňovania dobrovoľníckych skúseností zo strany zamestnávateľov na Slovensku. Naším cieľom je zistiť, či slovenskí zamestnávatelia (organizácie/inštitúcie/firmy) uznávajú alebo berú do úvahy dobrovoľnícku prax uchádzačov o zamestnanie. Na prieskume spolupracujeme s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii. Výsledky budú využité pre tvorbu odporúčaní v oblasti uznávania dobrovoľníctva. Dotazník je anonymný. Vopred ďakujeme za Váš čas.
1. Do ktorého sektora sa ako zamestnávateľ zaraďujete *
2. Do ktorej z kategórií vo vzťahu k zohľadňovaniu dobrovoľníckych skúseností uchádzačov a pracovníkov vo Vašej organizácii/inštitúcii/firme by ste sa zaradili *
Nikdy sme dobrovoľnícke skúsenosti nezisťovali, nie je to pre nás dôležité, neuznávame dobrovoľnícke skúsenosti v našej organizácii
Dobrovoľnícke skúsenosti sú jedno z podstatných kritérií pre prijímanie pracovníkov a prácu v našej organizácii, uznávame dobrovoľnícke skúsenosti v našej organizácii
3. Všímate si dobrovoľnícke skúsenosti v životopise uchádzačov o zamestnanie ? *
4. Sú dobrovoľnícke skúsenosti uchádzačov predmetom pracovného pohovoru vo Vašej organizácii/inšitúcii/firme? (rozprávate sa o nich) *
5. V prípade, že sa zaujímate o dobrovoľnícke skúsenosti uchádzačov, vyžadujete pre ich preukázanie aj potvrdenie alebo Vám stačí údaj v životopise?
Clear selection
6. Sú dobrovoľnícke skúsenosti jedným z kritérií pri výbere uchádzačov vo Vašej organizácii/inštitúcii/firme? (je možné za ne získať plusové body pri výbere) *
7. Ak vidíte u uchádzača, že má v životopise skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou, uprednostníte ho pred ostatnými uchádzačmi, ak sú na tom ostatní rovnako? *
určite áno
určite nie
8. Stalo sa už niekedy vo Vašej organizácii/inštitúcii/firme, že ste uprednostnili uchádzača o zamestnanie pred ostatnými z dôvodu jeho dobrovoľníckych skúseností? *
9. Myslíte si, že dobrovoľnícke skúsenosti sú pridanou hodnotou uchádzača o zamestnanie? *
sú veľkou pridanou hodnotou
nie sú žiadnou pridanou hodnotou
10. Myslíte si, že vo Vašej organizácii by mohli byť u uchádzača jeho doterajšie dobrovoľnícke skúsenosti výhodou ? *
veľkou výhodou
žiadnou výhodou
11. V prípade, že ste sa zaradili medzi organizácie, ktoré nezisťujú dobrovoľnícke skúsenosti ani neuznávajú, čo by Vás ako zamestnávateľa motivovalo k tomu, aby ste ich začali uznávať ?
12. V prípade, že ste sa zaradili medzi organizácie, ktoré zisťujú a uznávajú dobrovoľnícke skúsenosti, čo sú dôvody, pre ktoré to robíte?
13. Ak máte ešte nejaké komentáre a postrehy k téme uznávania dobrovoľníckych skúsenosti zamestnávateľmi, prosím uveďte:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy