แบบฟอร์มความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ประเภทงานบริการ
ท่านต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี บริการด้านใดมากที่สุด
2. เวลาปฏิบัติงาน
ท่านต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีให้บริการเพิ่มเติม ในช่วงเวลาใดมากที่สุด
3. สถานที่บริการ
ท่านต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีให้บริการ ในสถานที่ใดมากที่สุด
4. สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่านต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มความอำนวยความสะดวก ในเรื่องใดมากที่สุด
5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
ท่านต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีแจ้งข้อมูลข่าวสาร ช่องทางใดมากที่สุ
6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy