Gwersi Nofio Calon Tysul Swimming Lessons - 'Tonnau Tysul'
Nodwch eich diddordeb mewn gwersi nofio yn Calon Tysul. Nid yw'r daflen yma yn ffurflen cofrestru ar gyfer gwersi. Ond gellir dangos eich diddordeb trwy gwblhau'r daflen yma ac fe fydd aelod o'r tîm yn cysylltu gyda chi yn fuan.

Dilynir Fframwaith Dysgu Nofio, Nofio Cymru. Cynhelir gwersi eich plentyn/plant unwaith yr wythnos a bydd gwersi ar gael am 48 wythnos y flwyddyn (does dim gwersi yn ystod gwyliau Nadolig a Phasg).

Plentyn cyntaf = £ 22 y mis
Ail blentyn = £ 19 y mis
Trydydd plentyn = £ 17 y mis

====================

Please note your interest in swimming lessons at Calon Tysul. This is not the final registration form for lessons, however, you can express your interest by completing this form and a member of the team will contact you shortly.

We follow the Swim Wales, Learn to Swim Framework. Your child's/children's lessons will take place once a week and will be available for 48 weeks of the year (there will not be lessons during the Christmas and Easter holidays).

Monthly payment is via Direct Debit:

First children = £22 per month
Second child = £19 per month
Third child = £17 per month

https://www.calontysul.cymru/dysgu-nofio-swim-school/
Manylion eich plentyn
Your child's details
Enw cyntaf *
First name
Your answer
Cyfenw *
Surname
Your answer
Dyddiad geni *
Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
Ysgol *
School
Oes gan eich plentyn anabledd neu anghenion arbennig?
Does your child have a disability or any special requirements?
Your answer
Manylion cyswllt
Contact details
Enw llawn y rhiant *
Parent's full name
Your answer
Rhif ffon 1 *
Phone number 1
Your answer
Rhif ffon 2 *
Phone number 2
Your answer
Cyfeiriad e-bost *
E-mail address
Your answer
Cod post *
Post code
Your answer
Dewiswch amser hoffech chi ddod i'r wers - ni allwn warantu eich dewis amser, ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i'ch gweddu
Choose your preferred time slot - we are not able to guarantee your chosen time, but will do our best to accommodate requests
Pa dydd ydych chi am fynychu gwers?
Which day would you like to attend a lesson?
Pa lefel?
Which level?
Nodwch unrhyw sylwadau eraill
Any other comments
Your answer
Hawlio Llefydd | Booking Places
D.S. - *nid* ffurflen cofrestru yw hon ac nid oes modd gwaranti eich amseroedd dewisol. Byddem yn cysylltu yn fuan er mwyn cadarnhau dyddiau ac ati, yn ogystal â chwblhau'r proses cofrestru ar gyfer eich plentyn / plant.

Diolch yn fawr am eich diddordeb!

N.B. - this is *not* the registration form and we cannot guarantee that your lessons will take place at your preferred time.

We will contact you again shortly to confirm dates etc. as well as to complete the formal registration for your child.

Many thanks for your enquiry!

Cofion, Tonnau Tysul!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service