Zdravé domy 2022 / Healthy houses 2022                                      (may, 2022)                              
Registrace na 18. mezinárodní vědeckou konferenci Zdravé domy 2022.
Téma konference:  Normy a technická řešení v hliněném stavitelství
Místo konání konference:  Brno, Česká republika.
Registrace je závazná až po zaplacení konferenčního poplatku.
Konferenci pořádá Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Čestnými spolupořadateli jsou Fakulta architektúry STU v Bratislave (SK) a sdružení ArTUR (SK).
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Odkaz na registraci článku (výzva k zaslání příspěvků): https://forms.gle/AXqQf5RPkpBfNX5a7 

Registration at the 18th International scientific conference Healthy houses 2022.
Conference theme: Standards and technical solutions for earthen architecture
Venue: Brno, Czech Republic.
Registration is mandatory only after the conference fee has been paid.
The conference is organized by the SHS
The honorary co-organizers are the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava (SK) and the ArTUR Association (SK).
Official language: Czech, Slovak, English
Article registration link (call for papers):https://forms.gle/AXqQf5RPkpBfNX5a7 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno a příjmení (včetně titulů)  / First name and Surname (academic degrees included) *
E-mail *
Telefonní číslo / Phone number
Telefonní kontakt je povinný údaj pouze pro ty, kteří se zúčastní exkurze. / Phone number is required only if you go on the excursion.
Povolání / Profession
Typ registrace / Type of registration
Registrace zahrnuje vstup na všechny přednášky. / Registration includes entrance to all lectures.
Rozšíření registrace / Extension of registration
"Vše v jednom" obsahuje vstup na konferenci 13.5.2022, sborník (tištěný + CD) a exkurzi 14.5.2022. / "All in One" includes the conference fee 13.5.2022, proceedings (printed + CD) and excursion fee 14.5.2022.
Poznámka / Comment
Zde zadejte doplňující informace, přání či dotazy. / Write here additional information, wishes or questions.
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Sdružení hliněného stavitelství Vámi vyplněné osobní údaje zpracuje a bude využívat pro přípravu konference, vypisování potvrzení apod. Vaše údaje budou archivovány po dobu max jednoho roku a poté budou bez náhrady vymazány. Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze provést registraci. / EAA will process your personal data and will use it for the preparation of the conference, the issuing of a confirmation, etc. Your data will be archived for a maximum of one year and then will be erased without compensation. Without consent to the processing of personal data, registration can not be made.
Souhlas se zařazením do rozesílací databáze SHS
SHS Vámi vyplněné osobní údaje zpracuje a do naší interní databáze zapíšeme Vaše jméno, emailovou adresu, telefon, povolání a datum registrace na konferenci. Naše databáze slouží pro rozesílání informací o akcích týkajících se hliněného stavitelství a o činnosti SHS (max. 6x ročně). Vaše údaje budou archivovány po dobu 15-ti let a poté budete vyzváni o znovu potvrzení souhlasu se zařazením do rozesílací databáze SHS. Souhlas se zařazením do rozesílací databáze SHS lze kdykoli zrušit zasláním emailu s textem: Žádám o vyřazení z rozesílací databáze SHS a smazání všech osobních údajů spojených s mou emailovou adresou. / EAA will process your personal data and enter your name, e-mail address, telephone number, business name and registration date into our internal database. Our databases serve to disseminate information about the building activities and the EAA (up to 6 times a year). Your data will be archived for 15 years and then you will be asked to re-confirm your consent to be included in the EAA Broadcast Database. You can cancel the consent to inclusion in the EAA broadcasting database at any time by sending an email with the text: I request removal from the EAA Broadcast Database and delete all personal data associated with my email address.
BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK ACCOUNT
FIO banka, účet č./account no. 2700376948/2010
IBAN: CZ34 2010 0000 0027 0037 6948,
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX,
Platbu doplňte o variabilní symbol: 22005001 a jméno účastníka./
Make a payment with the variable symbol: 22005001and the name of the participant.

Pro euro platby /for euro payments:

Account Number
2301807536 / 2010
Account Holder
Sdružení hliněného stavitelství, z.s.
IBAN: CZ61 2010 0000 0023 0180 7536
BIC:    FIOBCZPPXXX
Bank Address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Make a payment with the variable symbol: 22005001and the name of the participant.
Doplňující informace o konferenci / Additional conference information
Organizátoři konference si vyhrazují právo změny časů, rozsahu a částečně i náplně konference a účastníci toto právo akceptují bez výhrad. Stravování během konference je individuální, není hrazeno ani organizováno pořadatelem konference. Společenský večer je organizován pouze jako místo pro setkání účastníků konference. V ceně exkurze je zahrnuta cesta autobusem a odborný výklad. Pro uplatnění studentské slevy je nutné předložit studentský průkaz. Podrobnější informace neleznete na http://www.hlina.info. Doplňkové informace a možnost splnění specifických požadavků jednotlivců je možné řešit e-mailem hlinaSHS@gmail.com nebo telefonicky na +420 604 208 111.

The conference organizers reserve the right to change the times, extent and partly the content of the conference and the participants accept this right without reservations. Catering during the conference isindividual, not covered or organized by the conference organizer. Social evening is only organized as a meeting place for conference participants. The excursion includes a bus tour and professional commentation. To apply the student's discount, you must submit your student card. For more information, visit http://www.hlina.info. Additional information and the possibility to meet the specific requirements of individuals can be addressed by e-mail hlinaSHS@gmail.com or by phone +420 604 208 111.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy