Formularz zgłoszeniowy na Kurs Alpha Koszutka edycja wiosna 2019
Bardzo prosimy o wypełnienie wszelkich potrzebnych danych. Jest to potrzebne dla dobrej organizacji, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Służy nam to również do regularnego kontaktu z osobami zgłoszonymi. Czekamy na Ciebie! :)
Email address *
Zgoda na przetwarzanie przez Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce, przy ulicy Misjonarzy Oblatów M.N. 12 moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, w celu dokonania zapisu, uczestnictwa i kontaktu w organizacji wiosennego Kursu Alpha na Koszutce (początek 11.03.2019 r. zakończenie na przełomie maja i czerwca 2019 r): *
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Miasto *
Your answer
Dzielnica
Your answer
Zgoda na na przetwarzanie wizerunku: *
przez organizatorów Alpha.Koszutka w celu podejmowania działań promocyjnych i upamiętniających jesienny Kurs Alpha na Koszutce. Zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje w szczególności: fotografię, materiały filmowe, zawierające wizerunek osób posługujących, zarejestrowane podczas spotkań w ramach kursu Alpha oraz weekendu kursu Alpha.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce, przy ulicy Misjonarzy Oblatów M.N. (dalej jako: Parafia/Administrator);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zapisu i uczestnictwa w jesiennym Kursie Alpha na Koszutce oraz w przypadku wizerunku w celach promocji i upamiętnienia wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, czyli w oparciu o moją zgodę;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu i przekazywania informacji o charakterze organizacyjnym.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (zbierane) za pośrednictwem narzędzia Google - Google Forms i Google Arkusze. W przypadku, gdy nie życzy sobie Pan/Pani takiego sposobu przetwarzania danych, proszę o wydrukowanie niniejszego arkusza i dostarczenie pocztą na adres Administratora z dopiskiem "Kurs Alpha - Jesień";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- w przypadku danych zbieranych do dokonania zapisów na posługę: nie dłużej niż do końca bieżącego roku kalendarzowego, w którym zakończono jesienny Kurs Alpha ,
- w przypadku wizerunku, dane będą przetwarzane do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.
6) posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do moich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
- prawo do sprostowania moich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo do usunięcia moich danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z koniecznością zakończenia posługi przy organizacji kursu Alpha Jesień 2018,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
7) nie przysługuje mi prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
8) podanie moich danych osobowych, wskazanych w niniejszym formularzu, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w jesiennym kursie Alpha na Koszutce;
9) moje dane osobowe nie będą wykorzystane do decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service