Rengersweg: van doorgaande weg naar dorpsweg?
Als Dorpsbelangen Oentsjerk willen we graag van u weten hoe u op dit moment de veiligheid op de Rengersweg ervaart en wat u eventueel verbeterd zou willen zien.

In 2010 is door de werkgroep Traverse met de provincie Fryslân afgesproken dat na de realisatie van de Sintrale As de verdere afwaardering van de Rengersweg opgepakt zou worden. De Sintrale As werd in 2016 opgeleverd. In de tussenliggende periode 2010 -2016 heeft de provincie veranderingen aangebracht aan de Rengersweg, waarbij de shared space gedachte leidend was. Het motto ‘van doorgaande weg naar dorpsweg’ deed zijn intrede, de Traverse zou worden ‘teruggegeven’ aan de dorpen. In dat kader zijn rotondes aangelegd en voet- en fietspaden samengevoegd. Op deze paden kan nu in beide richtingen gewandeld en gefietst worden.

We kunnen nu constateren dat de N361 niet de beoogde dorpsweg is geworden. Het aantal verkeersbewegingen is (nog) niet gehalveerd van 11.000 naar 5.500 zoals de afgesproken doelstelling is. De maximum snelheid van 50 km wordt frequent overschreden. Fietsen en parkeren op de Rengersweg wordt als gevaarlijk ervaren. Verkeer van rechts krijgt niet altijd voorrang omdat men denkt dat de Rengersweg een voorrangsweg is. Kortom, er zijn meer maatregelen noodzakelijk om de veiligheid te verbeteren.

Vanuit Dorpsbelangen hebben wij knelpunten geïnventariseerd samen met Veilig Verkeer Nederland:
• Op de Rengersweg wordt geregeld te snel gereden, door de kwaliteitsuitstraling wordt de weg ervaren als voorrangsweg;
• Het plein bij Kafee It wapen fan Fryslân wordt niet ervaren als dorpsplein (het oude centrum van Oentsjerk), de vereiste uitstraling ontbreekt;
• Rengersweg- afslag naar Aldtsjerk (met beeld harpspeler): fietsverkeer durft de Rengersweg niet op te rijden en volgt daarom het nauwe ‘foetspad’. Dit foetspad is te nauw om als fiets en voetpad te fungeren.
• T- splitsing Rengersweg – dr. Kylstraweg:
o Fietsers komend uit Aldtsjerk (van rechts) krijgen niet altijd voorrang van verkeer komend van de dr. Kylstraweg.
o Verkeer komend van dr. Kylstraweg krijgt geen voorrang van verkeer dat rijdt op de Rengersweg.
• Kruispunt Rengersweg- Wynzerdyk
o Verkeer komend vanaf de Wynzerdyk krijgt geen voorrang
o De weg Wynzerdyk is niet goed zichtbaar voor verkeer komend uit het noorden/Aldtsjerk
• Rotonde bij Van Haersmasingel
o Fietsers komend van de Haersmasingel nemen niet de rotonde voor driekwart maar snijden de bocht af en rijden de Rengersweg op aan de oostzijde
o Fietsers die de rotonde oprijden worden geregeld niet opgemerkt automobilisten
• Rotonde bij Douwelaan en Sanjesreed
o Gevaarlijke situatie gecreëerd door fietsers, die – komende uit Gytsjerk - aan de westzijde van de Rengersweg blijven rijden. Voor verkeer van de Sanjesreed komen deze fietsers van rechts, maar er kan ook verkeer van links komen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze vragenlijst wilt invullen, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van de meningen en ervaringen die er leven in Oentsjerk over de Rengersweg. De uitkomsten zullen worden meegenomen in onze gesprekken met de Provincie en met de gemeente Tytsjerksteradiel.
Email address *
Clear selection
Wat is uw naam? (optioneel)
1. Hoe gebruikt u de Rengersweg het meest? *
2. Bent u bekend met het shared space concept, zoals de Gemeente Tytsjerksteradiel, Provincie Fryslân en Veilig Verkeer Nederland dat in 2010 hebben vastgelegd in ‘Op nei in feilige Trynwâlden’? *
3. Ervaart u de huidige verkeerssituatie op de Rengersweg als veilig? *
4. Welke maatregelen vindt u dat er getroffen moeten worden om de veiligheid op de Rengersweg te verbeteren? *
4.B Vernauwing van de Rengersweg (meerdere antwoorden mogelijk) *
Required
4.C Andere maatregelen (meerdere antwoorden mogelijk) *
Required
5. Ervaart u de afslag naar Aldtsjerk (met beeld harpspeler) als gevaarlijk? *
5.B. zo ja, welke maatregelen zouden getroffen moeten worden om de veiligheid te verbeteren?
6. Ervaart u het foetspad (Stania State- Kroegzicht) gedeelte Rengersweg 84 - 98 als onveilig? *
6.B. Zo ja, vindt u dat verbreding van het foetspad de veiligheid verbetert?
Clear selection
7. Ervaart u het kruispunt Rengersweg- Wynzerdyk (Kafee it Wapen) als gevaarlijk? *
7.B. Zo ja, zou de veiligheid verbeteren als de parkeerplaatsen komen te vervallen?
Clear selection
7C. Zo ja, zou de veiligheid verbeteren als duidelijker werd gemaakt dat het kruispunt een dorpsplein betreft, al dan niet met een terrasfaciliteit?
Clear selection
8. Ervaart u de rotonde bij Van Haersmasingel (afslag winkelcentrum) als gevaarlijk? *
8B. Zo ja, welke maatregelen zouden getroffen moeten worden om de veiligheid te verbeteren?
9. Ervaart u de rotonde bij Douwelaan en Sanjesreed (winkel van Tryn) als gevaarlijk? *
9B. Zo ja, welke maatregelen zouden getroffen moeten worden om de veiligheid te verbeteren?
10. Wilt u op de hoogte gehouden van de uitslag? Laat dan uw e-mailadres achter.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy