Partnerji in podporniki - RTM 2019
Spoštovani podporniki in ambasadorji,

veseli smo, da se zanimate za sponzorsko podporo strokovni konferenci RTM 2019: USTVARJAJMO SINERGIJE - inovativnega vodenja talentov in upravljanja procesov.

Pred več kot desetimi leti smo pobudniki konference RTM pričeli sodelovati pri organizaciji poslovne konference o menedžmentu poslovnih procesov, ki so potekale v okviru Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na vsaki konferenci so se pojavljala mnenja, da projekti prenavljanja poslovnih procesov »padajo« v fazi implementacije, saj se zaposleni velikokrat upirajo spremembam. Udeleženci teh konferenc so bili predvsem predstavniki vodilnih timov in strokovnjaki s področja računalništva.

Razmišljanja »kako pripraviti ljudi na spremembe« in »kako najti ustrezne kadre za vodenje procesov« so pripeljala do organizacije poslovnih konferenc o razvoju trajnostnega menedžmenta (RTM). Tematike teh konferenc so usmerjene predvsem v razvoj ključnih kadrov in talentov. Udeleženci teh konferenc so bili pretežno direktorji kadrovskih služb in njihovi strokovni sodelavci za razvoj kadrov.

Prepričani smo, da morata »obe populaciji udeležencev« tesno sodelovati in s sodelovanjem ustvarjati sinergije, ki so potrebne, da se projekti stalnega prenavljanja poslovanja in poslovnih procesov uspešno implementirajo v poslovne prakse, od katerih je odvisna ekonomska uspešnost organizacij. Ustrezna inovativna organizacijska kultura, ki podpira spremembe, lahko bistveno olajša implementacijo. Prav zato smo ustvarjanje inovativne organizacijske kulture uvrstili v program letošnje konference kot samostojno vsebinsko celoto.

Letošnja konferenca RTM prvič združuje princip »digitalnega procesnega razmišljanja« s principom »analognega celostnega razmišljanja o ljudeh«.

Vsebina letošnje konference RTM 2019 bo usmerjena na ustvarjanje sinergij treh področij:

1. Inovativno oblikovanje organizacijske kulture;

2. Inovativni razvoj ključnih kadrov in talentov;

3. Inovativno prenavljanje poslovnih modelov.

Vsebinska zasnova konference z »USTVARJAJMO SINERGIJE - inovativno vodenje talentov in inovativno upravljanje
procesov« temelji na splošnem modelu trajnostnega razvoja, apliciranem na vsebine, ki jih želimo predstaviti na enodnevni
konferenci RTM 2019. Vsebine odražajo temeljno poslanstvo konferenc o prenosu dobrih praks za hitrejši razvoj
trajnostnega menedžmenta.

Širši namen poslovnih konferenc RTM

Strokovne konference RTM - RAZVOJ TRAJNOSTNEGA MENEDŽMENTA - so aplikativne konference namenjene
ozaveščanju ter promociji pomena in pomembnosti kakovostnega menedžmenta za trajnostni razvoj Slovenije in širšega okolja. Aplikativnost konferenc zagotavljajo predvsem primeri konkretnih dobrih praks ter analitskih, diagnostičnih in
razvojnih pristopov. Konference so neprofitne, vsi izvajalci sodelujejo po načelu »pro bono«, pobudniki, ambasadorji,
podporniki in udeleženci prispevajo le sredstva za pokrivanje direktnih izvedbenih stroškov.

Ambasadorji in pobudniki poslovnih konferenc razumemo pojem trajnostni menedžment kot tisti človeški dejavnik, ki najbolj pomemben za zagotavljanje skladnosti med človekom, okoljem in ekonomijo. Pri tem smo prepričani, da je človek ključni element za zagotavljanje te skladnosti, zato mu pri konferencah RTM posvečamo največ pozornosti.

Vabimo vas, da nas sponzorsko podprete. Z veseljem vam pošljemo več informacij o možnostih sponzoriranja dogodka.

Vabljeni, da kontaktirate organizacijsko ekipo ali pustite svoje podatke v obrazcu spodaj:
Mail: konferenca@taktika-plus.si
Tel: 01 42 14 400

Neimenovan naslov
Ime in priimek kontaktne osebe
Podjetje
Email
Telefonska številka
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy