פרס המורה המצטיין - תשע"ו

מועמדים לקבלת פרס עמוס דה-שליט יכולים להיות מורים אשר לימדו פיזיקה במשך שלוש שנים לפחות, בחטיבה העליונה. המורה המצטיין ייבחר על-ידי מורים וועדה בה משתתפים נציגים של המחלקות לפיזיקה ולהוראת המדעים במכון ויצמן למדע. הועדה מתייחסת בעיקר לנושאים הבאים: תרומה והישגים מיוחדים בהוראה, קירוב התלמידים ללימודי הפיזיקה, פיתוח ושימוש בשיטות הוראה חדשניות, קידום המעבדה, עידוד פרויקטים מיוחדים, עזרה והדרכה למורים אחרים.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  המלצה על מועמד/ת 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  המלצה על מועמד/ת 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  המלצה על מועמד/ת 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  מועמדות עצמית

  This is a required question

  הערות נוספות

  This is a required question