Formularz rejestracyjny - Debata o Aktywności Kobiet

DEBATA O AKTYWNOŚCI KOBIET

26 listopada 2022 10.00 –16.00

w Kartuskim Centrum Kultury, 83-300 Kartuzy, ul. Klasztorna 1 

Rejestracja online

W programie:

  • O aktywności Kobiet  jak to zrobiłyśmy w programie Wiejskie Kuźnie Pamięci i Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych – studium przypadku
  • Rozpalanie ognia – dyskusja moderowana z uczestniczkami/uczestnikami debaty o  aktywności kobiet
  • O aktywności kobiet - komentarz socjologiczny, rozmowa z prof. Cezarym Obracht – Prondzyńskim
  • Spektakl „RODZANICE” ́- Na motywach powieści Barbary Piórkowskiej „Kraboszki” w wykonaniu śpiewaczek Akademii Głosów Tradycji.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Plakat promocyjny
Klauzula dot. RODO *
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)W związku z przystąpieniem do zadania  pn. „Debata o Aktywności Kobiet” dofinansowanego w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO)  przyjmuję do wiadomości, iż:1. Administratorem moich danych osobowych jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy 1, 83-315 Szymbark (dalej zwany „Administratorem”) wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215377, NIP 5891826387, REGON 193090401.2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadania w ramach programu Edukacja kulturalna.3.Moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji zadania  pn. „Debata o Aktywności Kobiet ”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 4.Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 w celu realizacji umowy ubezpieczenia NNW uczestników projektu. 5.Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie wyżej wymienionych instytucji  kontrole i audyt w ramach programu Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych. 6.Podanie danych jest wymogiem umownym, umożliwiającym udział w rekrutacji oraz  projekcie. 7.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8.Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 9.Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania oraz zakończenia obowiązku archiwizowania dokumentacji, tj. do 31.12.2027 r.10.Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.11.Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Imię i Nazwisko *
Miejsce zamieszkania *
Jaką organizację/instytucję reprezentujesz? *
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU na potrzeby realizacji zadania *
Udzielam realizatorom zadania nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i materiałów video z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z założeniami ww. projektu. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
ZGODA MARKETINGOWA *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy