XIN CẦU NGUYỆN

Xin viết ý cầu nguyện vào các ô dưới đây - viết có dấu thì tốt!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question