ใบสมัครโครงการ"ต้นไม้แห่งปัญญา ครั้งที่ ๗ ตอน ศิษย์มีธรรม นำปัญญา"

โครงการธรรมะสำหรับเด็กเยาวชนอายุ 9-12 ปี

  ส่วนที่ ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๒ ผู้ปกครอง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๓ บุคคลที่ติดต่อได้เพื่อยืนยันการสมัครจากผู้จัด หรือกรณีฉุกเฉิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๔ ช่องทางที่ทราบข่าวกิจกรรมนี้

  This is a required question

  ส่วนที่ ๕ รูปเเบบกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ผู้ปกครองเคยเข้าร่วม

  This is a required question

  ส่วนที่ ๖ เหตุผลที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการนี้

  This is a required question

  ส่วนที่ ๗ การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง

  This is a required question
  This is a required question