Prijava na Študentski izziv AGILCON

Za sodelovanje na izzivu je prijava obvezna. Sodelujoča ekipa mora imeti najmanj 2 in največ 5 članov. V skupini ste lahko študenti različnih študijskih programov.

Sodelovanje na izzivu je OBVEZNO za 2. letnik rednega študija Podjetništvo.

PRIJAVI SE SKUPINA, določite enega člana skupine, da prijavi celotno skupino.

Na izzivu lahko sodelujejo samo prijavljeni študenti, ki so v celoti izpolnili zgornji obrazec. Napisani morajo biti vsi člani skupine in njihovi podatki.
  This is a required question

  ČLAN 1:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ČLAN 2:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ČLAN 3:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ČLAN 4:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ČLAN 5:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ČLAN 6:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image