Paper Proposal Submission / Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής
Deadline for abstracts: September 6, 2019

The Byzantinist Society of Cyprus (ΒΕΚ: Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου) invites papers to be presented at the Third International Conference on Byzantine and Medieval Studies, to be held in Nicosia, Cyprus, between the 17th and 19th of January 2020.

Scholars, researchers and students are encouraged to present their ongoing research, work-in-progress or fieldwork report on any aspect of the history, archaeology, art, architecture, literature, philosophy and religion of Cyprus and the broader Mediterranean region during the Byzantine, Medieval and Ottoman periods.

The languages of the conference will be Greek, English, French and German.

If you encounter technical difficulties with our online application form, you may also send us your proposal via email (cbms2020@byzantinistsociety.org.cy). See CFP for details: http://byzantinistsociety.org.cy/cbms2020

To submit a session proposal, use this form instead: https://forms.gle/DEB38CDQDkMcbD5x8
-------
Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 6η Σεπτεμβρίου 2019

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου 2020.

Eρευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη, στα πεδία της Iστορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Οθωμανική περίοδο.

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες με την ηλεκτρονική φόρμα, μπορείτε επίσης να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cbms2020@byzantinistsociety.org.cy). Δείτε το CFP για λεπτομέρειες: http://byzantinistsociety.org.cy/cbms2020

Για να υποβάλετε πρόταση για συνεδρία, χρησιμοποιήστε τη φόρμα σε αυτον τον σύνδεσμο: https://forms.gle/DEB38CDQDkMcbD5x8

Personal Details / Προσωπικά Στοιχεία
f
Full Name / Ονοματεπώνυμο *
(όνομα/first name - επίθετο/ last name). Do not capitalise all letters / Μην γράψετε κεφαλαία για όλα τα γράμματα.
Your answer
Title / Τίτλος *
Position or graduate status and academic affiliation / Θέση και ιδρυματική σχέση *
i.e. PhD Candidate, University of… / π.χ. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο...
Your answer
Would you like to be considered for a Graduate Paper Award? / Θα θέλατε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για τα Βραβεία Καλύτερων Εισηγήσεων Φοιτητών; *
If yes, please provide proof of your student status (departmental letter, scanned copy of student ID, etc). Send relevant material to the email address: cbms2020@byzantinistsociety.org.cy / Αν ναι, παρακαλώ όπως αποστείλετε αποδεικτικό της φοιτητικής σας ιδιότητας (πανεπιστημιακή βεβαίωση, αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας κτλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cbms2020@byzantinistsociety.org.cy
Required
Contact Details / Στοιχεία Επικοινωνίας
Email address / Ηλεκτρονική διεύθυνση *
Your answer
Postal address / Ταχυδρομική διεύθυνση *
Your answer
Phone number / Αριθμός τηλεφώνου *
Include country code (if not a Cypriot number) / Να συμπεριληφθεί και ο κωδικός χώρας (αν είναι αριθμός εξωτερικού)
Your answer
Abstract Submission / Υποβολή Κειμένου Περίληψης
Should be between 300 and 500 words. Foreign language words transliterated and italicized. Indicate italicized words or phrases with slash, e.g. /italics/. No footnotes or images. The abstract text is the sole responsibility of the author/s and will be included in the Book of Abstracts. / Μεταξύ 300 και 500 λέξεων. Ξένες λέξεις να μεταγραφούν και να αποδοθούν με πλάγιους χαρακτήρες. Δηλώστε τους πλάγιους χαρακτήρες με κάθετο, π.χ. /πλάγια/. Όχι υποσημειώσεις ή εικόνες. Κάθε συγγραφέας φέρει την πλήρη ευθύνη για την περίληψή του, η οποία θα δημοσιευθεί στο Βιβλιάριο Περιλήψεων.
Title / Τίτλος *
Do ΝΟΤ use an all capital-letters title / Μην γράψετε κεφαλαία για όλα τα γράμματα.
Your answer
Abstract / Κείμενο περίληψης *
Provide the paper title, your name and your abstract / Τίτλος εισήγησης, όνομα συγγραφέα, κείμενο περίληψης.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service