แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง 23 - 702 และ ห้อง 23 - 703 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ชั้นปี *
3. นักศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse