แบบประเมินการฝึกอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER”
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแคนนา  โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อหน่วยงาน *
ประเภทหน่วยงาน *
1. ความพึงพอใจต่อภาพรวมงานสัมมนา *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
1.4 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม
2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.1 ภาพรวม วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.2 นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม
2.3 นายภัทรภณ คล้ายกุล
2.4 นายธรรมนูญ เตชะนา
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาการบรรยาย *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.1 ภาพรวมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
3.2 การพัฒนาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER
3.3 การพัฒนาเอกสารประกอบการขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER
3.4 ตัวอย่างการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการประเภท พลังงานทดแทน การจัดการของเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy