แผนปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ โครงงาน : การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน ชั้น เลขที่ /เบอร์มือถือ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน/ภูมิลำเนา *
Your answer
ชื่อเรื่อง IS1- IS2
Your answer
1.ชื่อเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน *
Your answer
2. สมาชิกผู้จัดทำ ระบุ ชื่อ ชั้น เลขที่ *
Your answer
3. ความเป็นมาและความสำคัญ *
Your answer
4. จุดประสงค *
Your answer
5.เป้าหมาย. ระบุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ *
Your answer
6. สถานที่ดําเนินการ *
Your answer
7. งบประมาณ *
Your answer
8. ระยะเวลาดําเนินการ *
Your answer
9. วิธีดําเนินการ *
Your answer
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ *
Your answer
ประเมินตนเอง *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of กัลยาณีศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms