Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego
Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszej opinii na temat realizowanego w szkole Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. Prosimy o udzielenie rzetelnych odpowiedzi.
Czy w szkole, do której uczęszczasz podejmowane są działania wychowawczo-profilaktyczne?
Czy według Ciebie szkoła uczy: *
tak
nie
postaw obywatelskich
przeciwdziałania agresji
zdrowego stylu życia
zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom ( papierosy, narkotyki, alkohol, internet)
bycia członkiem rodziny
postaw patriotycznych
przywiązania do "małej ojczyzny"
Czy bierzesz udział w organizowanych przez szkołę akcjach, kampaniach ? Zaznacz w których:
Które z działań wychowawczo- profilaktycznych podejmowane są w naszej szkole?
Czy twoja postawa uczniowska jest uwzględniania podczas oceny z zachowania?
Czy chętnie angażujesz się w działania szkoły?
Czy w szkole, do której uczęszczasz propagowana jest wiedza na temat zagrożeń i uzależnień na które może być narażony uczeń
Czy w szkole, do której uczęszczasz dba się o kulturę słowa, w tym eliminacje wulgaryzmów, w każdej przestrzeni publicznej?
Czy szkoła, do której uczęszczasz w wystarczający sposób prowadzi działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonu komórkowego?
Czy potrafisz rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej?
Czy wyciągasz wnioski ze swych negatywnych zachowań?
Czy wprowadziłbyś zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym?
Jeżeli tak, to jakie?
Your answer
Jesteś uczniem klasy?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service