Ankieta dla wiernych 2021
PARAFIA KATEDRALNA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA WE WROCŁAWIU
Poniższa ankieta służy zapoznaniu się ze stanem religijnym naszej parafii i jej działania. Możesz wypełnić ją w sposób anonimowy. Jeśli chcesz możesz podać również swoje imię i nazwisko, adres i kontakt. Jeżeli zdecydujesz się na podanie swoich danych mogą być one wykorzystane tylko przez parafię katedralną pw. św. Jana Chrzciciela do ewentualnego kontaktu z Tobą. Zapraszamy zatem do wypełnienia ankiety zakreślając lub wypełniając odpowiednie odpowiedzi.
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
4. Czy jesteś parafianinem Parafii katedralnej? *
5. Jak często uczestniczysz we Mszy świętej? *
6. Jak często przystępujesz do spowiedzi świętej? *
7. Jak często modlisz się? *
8. Jak często przychodzisz na adorację Najświętszego Sakramentu do katedry? *
9. Czy masz w domu Pismo święte? *
10. Jak często czytasz Pismo Święte? *
11. Kościół dla Ciebie to: *
12. Parafia dla Ciebie to: *
13. Jak oceniasz Parafię katedralną? *
nieciekawa
bardzo dobra
14. Czy jesteś gotów zaangażować się w życie wspólnoty parafialnej? *
15. Jeśli jesteś gotowy angażować się w życie parafii, to w jaką działalność chciałbyś się zaangażować?
Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
16. Jak często jesteś gotów angażować się w adorację Najświętszego Sakramentu? *
17. O jakiej porze dnia jesteś gotów angażować się w adorację Najświętszego Sakramentu?
Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
18. Jeśli nie jesteś parafianinem Parafii katedralnej – jak często przychodzisz na nabożeństwa do katedry?
Clear selection
19. Jeśli nie jesteś parafianinem parafii katedralnej – czy gdyby istniała możliwość zapisania się, zapisałbyś się do tej parafii?
Clear selection
20. Co podoba Ci się w Parafii katedralnej?
21. Co nie podoba Ci się w Parafii katedralnej?
22. Co chciałbyś zmienić, wprowadzić w życie naszej parafii?
23. Inne uwagi i spostrzeżenia
Jeśli chcesz, możesz poniżej podać swoje imię i nazwisko oraz kontakt.
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest parafia pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, pl. Katedralny 18, 50-329 Wrocław, gdzie Proboszczem jest Ks. Paweł Cembrowicz; 2) inspektorem ochrony danych w parafiach diecezji wrocławskiej jest ks. mgr lic. Piotr Żuber, tel. 71/327-11-12, e-mail: odo@archidiecezja.wroc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania działań duszpasterskich parafii 4) podstawą przetwarzania tych danych są przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również kościelne osoby prawne w ramach czynności regulowanych przez prawo kanoniczne 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania parafii. 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu; 10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wyżej wymienionych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy