Současná česká literární tvorba

17. 2. – 21. 4. 2015, v úterý od 15 do 16.30 hodin – 8 přednášek
Kurz bude rozdělen do tří bloků, věnovaných současné próze, současné poezii a současné literatuře pro děti a mládež:
1. Labyrintem současné prózy
2. Poezie intenzity i ztišení
3. Současná literatura pro děti a mládež
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question