Prínos informácií uvedených v Prílohe časopisu pre odbornú prax


Vážení čitatelia,

teší nás záujem a Vaša priazeň k Prílohám časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Ceníme si Vaše odborné rady a odporúčania a preto by sme Vás radi požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka k prínosom publikovaných informácií pre vašu odbornú prax. Váš čas si veľmi ceníme.

Ďakujeme.

  Vyplňte, prosím, nasledovné údaje:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image