PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NĂM 2006 (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN DẠY CHƯƠNG TRÌNH)

Cảm ơn Ông/Bà đã tham gia giảng dạy chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với ngành Ngôn ngữ Anh, xin Ông/Bà cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về chương trình đào tạo. Mọi ý kiến của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".

  A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Đề nghị Ông/Bà cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý về những nhận định sau đây (đánh dấu vào mức độ lựa chọn).

  (1) Hoàn toàn không đồng ý – (2) Không đồng ý – (3) Không có ý kiến – (4) Đồng ý – (5) Hoàn toàn đồng ý
  1a. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bao gồm kiến thức, thái độ, kỹ năng cơ bản và kiến thức, thái độ, kĩ năng nghề nghiệp mà người tốt nghiệp cần đạt được, được xác định rõ ràng và được thể hiện trong chương trình đào tạo.
  1b. Chương trình đào tạo trang bị cho người tốt nghiệp những năng lực đáp ứng nhu cầu của xã hội và của tất cả các đối tượng liên quan.
  1c. Chương trình đào tạo trang bị cho người tốt nghiệp khả năng học lên, học suốt đời, phát triển nghề nghiệp, chuyển đổi nghề và phát triển nhân cách.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Bản mô tả chương trình nêu rõ chuẩn đầu ra, giải pháp và lộ trình thực hiện.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  3a. Chương trình đào tạo thể hiện sự cân đối giữa các nội dung ngành, chuyên ngành và kiến thức, kỹ năng chung, cân đối giữa lí thuyết và thực hành.
  3b. Các môn học trong chương trình đào tạo có đóng góp vào việc đạt chuẩn đầu ra.
  3c. Nội dung chương trình đào tạo đảm bảo triết lý sư phạm, phù hợp phương thức đào tạo theo tín chỉ; các môn học thuộc ngành đào tạo có tính tích hợp, tính liên thông, tính liên ngành, trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chuẩn đầu ra.
  3d. Chương trình đào tạo bảo đảm độ rộng, độ sâu của kiến thức và kĩ năng theo chuẩn đầu ra.
  3e. Chương trình đào tạo quy định rõ các khối kiến thức chung; khối kiến thức theo lĩnh vực; khối kiến thức theo khối ngành; khối kiến thức nhóm ngành, khối kiến thức ngành.
  3f. Nội dung chương trình đào tạo cập nhật.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  4a. Khoa hoặc bộ môn có chiến lược giảng dạy và học tập rõ ràng và phù hợp
  4b. Chiến lược giảng dạy và học tập giúp người học thu nhận và vận dụng kiến thức, kĩ năng một cách khoa học.
  4c. Chiến lược giảng dạy và học tập lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng học tập.
  4d. Chiến lược giảng dạy và học tập thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng mềm.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  5a. Việc kiểm tra, đánh giá nhằm xác định mức độ kiến thức và kĩ năng người học đạt được so với mục tiêu môn học/khóa học.
  5b. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập đa dạng và có tính liên tục.
  5c. Việc đánh giá kết quả học tập bám sát chuẩn đầu ra và nội dung của chương trình đào tạo.
  5d. Quy định về kiểm tra đánh giá, bao gồm cả hình thức thi và đề thi mẫu, được công bố công khai.
  5e. Các phương pháp và nội dung kiểm tra đánh giá bám sát chuẩn đầu ra và mục tiêu chương trình đào tạo.
  5f. Các chuẩn đánh giá rõ ràng và nhất quán.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  6a. Đội ngũ giảng viên đủ trình độ, năng lực và có cơ cấu phù hợp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
  6b. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  7a. Đội ngũ cán bộ thư viện đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo.
  7b. Đội ngũ cán bộ phòng thí nghiệm (phòng LAB) đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo.
  7c. Đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo.
  7d. Đội ngũ cán bộ các bộ phận dịch vụ (thư viện, phòng LAB, công nghệ thông tin) hỗ trợ người học đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  8a. Người học được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả trong suốt quá trình học tập.
  8b. Hoạt động cố vấn cho người học được triển khai phù hợp, đáp ứng nhu cầu.
  8c. Cảnh quan sư phạm, môi trường dạy - học và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  9a. Diện tích, tính năng và chủng loại giảng đường, phòng học đáp ứng các yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo.
  9b. Thư viện đảm bảo đủ số lượng đầu sách, tạp chí và tư liệu cho ngành đào tạo; có các học liệu mở; các tư liệu giảng dạy chính được số hoá; các tư liệu chuyên ngành được cập nhật kịp thời; các tư liệu mới được giới thiệu đầy đủ cho người học và giảng viên.
  9c. Phòng thí nghiệm/thực hành (phòng LAB) có đủ trang thiết bị thiết yếu phục vụ chương trình đào tạo, được khai thác đúng chức năng và có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được nâng cấp kịp thời để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo và những nghiên cứu, những thí nghiệm chuyên sâu
  9e. Cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng các quy chuẩn về sức khỏe môi trường và an toàn.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Các học viên và cựu học viên đều hài lòng với chương trình và chất lượng học viên tốt nghiệp.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Triết học
  2. Ngoại ngữ thứ hai cơ bản
  3. Ngôn ngữ học đại cương
  4. Ngôn ngữ học xã hội
  5. Ngôn ngữ học đối chiếu
  6. Ngôn ngữ học ứng dụng
  7. Thuyết trình tiếng Anh khoa học
  8. Viết tiếng Anh khoa học
  9. Ngữ pháp lý thuyết tiếng Anh
  10. Ngữ nghĩa học
  11. Ngữ dụng học
  12. Phân tích diễn ngôn
  13. Phương pháp nghiên cứu
  14. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  15. Ngữ âm và âm vị học
  16. Giao tiếp giao văn hoá Anh-Việt
  17. Tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai
  18. Ngữ pháp chức năng
  19. Nghiên cứu dịch thuật
  20. Ngôn ngữ học tâm lý
  21. Kiểm tra đánh giá
  22. Thống kê trong dạy học ngoại ngữ
  23. Ngôn ngữ dưới góc độ giao văn hoá
  24. Tiếng Anh chuyên ngành
  25. Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ
  26. Ngôn ngữ, văn hoá và xã hội
  27. Phát triển tư liệu dạy học
  28. Phân tích diễn ngôn phê phán
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Ông/Bà!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn thành khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".