แบบกรอกข้อมูลเพื่อทำเรื่องฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 9 มิถุนายน 2564)
แบบฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นิสิตที่จะออกฝึกงานในปีการศึกษานั้นๆ ดำเนินการกรอกเพื่อยื่นขอหนังสือทางราชการขออนุญาตเข้ารับการฝึกงานประจำปีการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ชื่อสถานที่ฝึกงาน (โรงงาน/บริษัท/หน่วยงานราชการ) *
กรุณาระบุชื่อสถานที่ฝึกงานที่นิสิตติดต่อขอรับการ
ชื่อนิสิตที่ขอเข้าฝึกงาน *
ตัวอย่างการระบุ เช่น 1. นางสาวสวยเสมอ ยาวนาน รหัสนิสิต 612121000 เบอร์โทร 080 020 0020 และตามด้วยลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
ที่อยู่สถานที่ฝึกงาน (สำหรับการจัดส่งเอกสารฝึกงาน) *
กรุณาระบให้ชัดเจน และครบถ้วน คือ เลขที่ ถนน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน *
หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) หน่วยงาน
เว็บไซต์หน่วยงาน (ถ้ามี)
ส่งเอกสารถึง *
เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม
ให้นิสิตนำส่งเอกสารแนบต่องานบริการการศึกษา หลังจากที่นิสิตดำเนินการยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์แล้ว
Clear selection
นิสิตได้ดำเนินการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้นแล้ว ใช่หรือไม่ *
ชื่อสกุลตัวแทนนิสิตผู้ยื่นเรื่อง *
กรุณาระบชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับตัวแทนนิสิตผู้ยื่นเรื่องจำนวน 1 คน เท่านั้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse