แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 7
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.227/2557
สังกัด *
ประเด็นที่ 1 การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาบนดาดฟ้าของอาคารเป็นการก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือไม่ *
ประเด็นที่ 2 การติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีที่ 1 บนชั้นดาดฟ้าของผู้ฟ้องคดีที่ 2 ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ *
ประเด็นที่ 3 คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และผู้ฟ้องคดีที่ 2 ระงับการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เป็นโครงเหล็กป้ายโฆษณา และให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็กป้ายโฆษณา รวมทั้งคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ *
คำแนะนำโครงการ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy