Søknad om å arrangere klubbtur

Klubbturer er en viktig del av klubbens aktivitet. Disse fremmer miljøet, legger til rette for padlemessig utvikling og bidrar til økt padleglede.
I forbindelse med overnattingsturer eller turer med spesielle kostnader kan styret bevilge inntil 200 kr. i støtte per deltager. En forutsetning er at turen er åpen for alle klubbens medlemmer (avgrensning i forhold til kompetansenivå kan gjøres). Turer som er tilgjengelige for alle vil prioriteres. Turansvarlige vil kunne få dekket sine transportutgifter etter kilometergodtgjørelse innenfor statens satser.
Det er en forutsetning for at støtte innvilges at turen gjennomføres i henhold til NPFs reglement, klubbens HMS (goo.gl/67gpWX) og regler (bsipadling.no/styret/klubbregler/ , http://bsipadling.no/havpadling/klubbtur/ ).

Refusjonsskjema kan finnes her (bsipadling.no/refusjonsskjema.doc)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question