Chương 15: Độc quyền
Email address *
Họ và tên SV (không dấu) *
Your answer
Mã số sinh viên *
Your answer
Trường *
Lớp *
Ca học *
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Nhà độc quyền là người chấp nhận giá.
2 points
Rào cản phổ biến nhất để nhập vào thị trường độc quyền là rào cản do nhà độc quyền sở hữu một nguồn lực then chốt cần thiết cho sản xuất sản phẩm.
2 points
Một nhà độc quyền là người duy nhất bán một sản phẩm mà không có sản phẩm thay thế tương tự.
2 points
Một nhà độc quyền tự nhiên là nhà sản xuất có quyền sở hữu một loại tài nguyên thiên nhiên mà các nhà sản xuất khác không có.
2 points
Đường cầu đối với một nhà độc quyền là đường cầu của thị trường.
2 points
Đối với công ty độc quyền, doanh thu cận biên luôn luôn thấp hơn giá bán hàng hóa.
2 points
Để tối đa lợi nhuận, nhà độc quyền chọn số lượng hàng hóa mà tại đó doanh thu biên bằng chi phí biên và sau đó sử dụng đường cầu để xác định giá bán lượng hàng hóa đó cho người tiêu dùng.
2 points
Đường cung của một nhà độc quyền luôn luôn dốc lên.
2 points
Để đạt lợi nhuận cao nhất, một nhà độc quyền chọn mức sản lượng mà tại đó chi phí biên bằng với giá bán.
2 points
Nếu chính phủ định giá bán bằng với chi phí biên của nhà độc quyền, lợi nhuận nhà độc quyền bị giảm và sẽ rút khỏi thị trường.
2 points
Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng các giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề của độc quyền là nhà nước sở hữu doanh nghiệp độc quyền
2 points
Phân biệt giá không thể diễn ra khi hàng hóa được bán trên thị trường cạnh tranh.
2 points
Phân biệt giá có thể tăng phúc lợi kinh tế do sản lượng được bán cao hơn mức sản lượng mà nhà độc quyền xác định dựa trên một mức giá cố định.
2 points
Phân biệt giá hoàn hảo là hiệu quả nhưng tất cả các thặng dư được nhận bởi người tiêu dùng.
2 points
Các trường đại học có thể được cho là có sự phân biệt giá khi giảm học phí riêng cho các sinh viên nghèo.
2 points
Doanh nghiệp độc quyền là người bán duy nhất và là người quyết định giá
2 points
Doanh thu biên của một doanh nghiệp độc quyền luôn luôn bằng với giá bán của hàng hóa đó
2 points
Mức sản lượng hiệu quả xã hội được xác định tại điểm giao nhau giữa đường cầu và đường chi phí biên
2 points
Nhà độc quyền còn nhận lợi ích kinh tế chừng nào giá còn lớn hơn tổng chi phí trung bình
2 points
Đường cầu của doanh nghiệp độc quyền dốc xuống
2 points
Điều nào sau đây không phải là một rào cản để gia nhập vào một thị trường độc quyền?
2 points
Một công ty có tổng chi phí trung bình liên tục giảm đến mức thấp nhất dẫn đến việc nó có thể có thể cung cấp sản lượng cho toàn bộ thị trường được gọi là
2 points
Khi một nhà độc quyền sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, doanh thu biên được tạo ra bởi sản phẩm đó phải
2 points
Một nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất tạo mức sản lượng mà tại đó
2 points
Khẳng định nào sau đây là đúng trong thị trường độc quyền?
2 points
Thomson là một nhà độc quyền trong việc xuất bản các sách giáo khoa bởi vì
2 points
Tính chất không hiệu quả của độc quyền là do
2 points
So với một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, một thị trường độc quyền thường sẽ tạo ra
2 points
Đường cung của nhà độc quyền
2 points
Tác động của chính sách định giá bằng với chi phí biên đối với nhà độc quyền sẽ
2 points
Bằng cách ngăn cản sáp nhập và phá vỡ các công ty lớn, luật chống độc quyền nhằm vào mục đích
2 points
Nhà nước can thiệp bằng cách sở hữu doanh nghiệp độc quyền tự nhiên thường sẽ
2 points
Nhận định nào sao đây không đúng về phân biệt giá?
2 points
Nếu chính phủ phá vỡ sự độc quyền tự nhiên thành nhiều công ty nhỏ hơn, chi phí sản xuất
2 points
Một nhà độc quyền có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận kinh tế trong dài hạn vì
2 points
Nếu doanh thu cận biên cao hơn chi phí cận biên, một nhà độc quyền nên
2 points
Phát biểu nào sao đây không đúng về doanh thu của nhà độc quyền?
2 points
Ví dụ nào sau đây thể hiện chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp?
2 points
Đường cầu đối với một doanh nghiệp độc quyền thường có dạng đường thẳng
2 points
Phát biểu nào sau đây đúng tại mức sản lượng nhà độc quyền đạt lợi nhuận tối đa.
2 points
Lý do làm cho thị trường xuất hiện độc quyền là gì
2 points
So sánh với mức hiệu quả xã hội, doanh nghiệp độc quyền sẽ chọn
2 points
Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp độc quyền đặt ra mức giá cho người tiêu dùng, mối quan hệ giữa giá, doanh thu biên và chi phí biên
2 points
Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu thị trường là QD = 160 - P và chi phí biên MC = 2Q. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sản xuất với mức sản lượng và mức giá
2 points
Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu thị trường là QD = 160 - P và chi phí biên MC = 2Q. Tại mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận, thặng dư của người tiêu dùng là
2 points
Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền định giá như thế nào để đạt lợi nhuận tối đa?
2 points
Doanh nghiệp độc quyền sản xuất ở mức sản lượng
2 points
Doanh nghiệp độc quyền và doanh nghiệp cạnh tranh khác nhau ở
2 points
Nếu chính phủ can thiệp vào doanh nghiệp độc quyền với mục tiêu không còn tổn thất vô ích do độc quyền gây ra thì doanh nghiệp nên
2 points
Tổn thất vô ích do độc quyền gây ra bởi vì
2 points
Nếu có sai sót hay có điều gì không rõ trong các câu hỏi trên, bạn vui lòng lưu ý ở đây. Xin cảm ơn!
Your answer
Chúc các bạn đạt kết quả tốt!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nong Lam University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms