Obr_Dr_17 GODIŠNJI DOKTORANDOV IZVJEŠTAJ O NAPRETKU
Naziv doktorskog studija: *
Your answer
Titula, ime i prezime doktoranda/doktorandice *
Your answer
Matični broj doktoranda *
Your answer
Godina za koju se podnosi izvještaj: *
Your answer
E-mail:
Your answer
Vrsta studija *
MENTOR(I)
Prvi mentor
(Titula, ime i prezime, ustanova, država)
Your answer
Drugi mentor
(Titula, ime i prezime, ustanova, država)
Your answer
Studijski savjetnik (ako nije dodijeljen mentor)
(Titula, ime i prezime, ustanova, država)
Your answer
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Je li izrađen plan rada? *
Je li se ostvaruje napredak prema izrađenom planu? *
Ako ste označili NE u prethodnom pitanju, obrazložite zašto i predložite kako da se to poboljša:
Your answer
Opišite napredak od posljednjeg izvještaja:
(max. 500 riječi)
Your answer
Ukratko opišite plan rada za iduće razdoblje:
(max. 500 riječi)
Your answer
Navedi te poteškoće koje utječu ili mogu utjecati na tijek vašeg studija:
Your answer
Na ljestvici od 1-5, ocijenite kvalitetu vlastitog istraživačkog napretka:
(od posljednjeg izvještaja)
Ako ste u prethodnom pitanju odabrali 1 ili 2, obrazložite zašto:
Your answer
Na ljestvici od 1-5, ocijenite ukupnu kvalitetu vlastitog rada:
(od posljednjeg izvještaja)
Ako ste u prethodnom pitanju odabrali 1 ili 2, obrazložite zašto:
Your answer
Sudjelovanje u izvođenju nastave:
(kolegiji u čijem izvođenju sudjelujete - navedite vrstu i trajanje nastave)
Naziv kolegija, vrsta nastave, trajanje (tjedno u satima), ukupno (semestralno u satima):
Your answer
Naziv kolegija, vrsta nastave, trajanje (tjedno u satima), ukupno (semestralno u satima):
Your answer
Naziv kolegija, vrsta nastave, trajanje (tjedno u satima), ukupno (semestralno u satima):
Your answer
Naziv kolegija, vrsta nastave, trajanje (tjedno u satima), ukupno (semestralno u satima):
Your answer
Sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima
(u protekloj akademskoj godini)
Ustanova, od - do, naziv i vrsta projekta
Your answer
Ustanova, od - do, naziv i vrsta projekta
Your answer
Ustanova, od - do, naziv i vrsta projekta
Your answer
Usavršavanje u inozemstvu
(u protekloj akademskoj godini)
Država, ustanova, od - do, naziv
Your answer
Država, ustanova, od - do, naziv
Your answer
Država, ustanova, od - do, naziv
Your answer
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
( u protekloj akademskoj godini)
Ustanova, od-do, naziv skupa i vrsta priopćenja
Your answer
Ustanova, od-do, naziv skupa i vrsta priopćenja
Your answer
Ustanova, od-do, naziv skupa i vrsta priopćenja
Your answer
Predmeti propisani izvedbenim planom
(u protekloj akademskoj godini)
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Predmet, ECTS bodovi, ocjena
Your answer
Znanstveni radovi
Priložiti obrascu Obr_Dr_17 ispis objavljenih znanstvenih radova iz elektroničke bibliografije za proteklu akademsku godinu
Znanstveni radovi
Priložiti obrascu Obr_Dr_17 ispis objavljenih znanstvenih radova iz elektroničke bibliografije za proteklu akademsku godinu
EVALUACIJA MENTORA
Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:
(1 - nedovoljan, 2-dovoljan, 3-dobar, 4-vrlo dobar, 5-odličan)
Jasno postavljanje istraživačkih ciljeva i očekivanja od doktoranda
Pomoć u planiranju godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja
Redovitost mentorskog rada s doktorandom
Poticanje na objavljivanje i pomoć pri objavljivanju znanstvenih radova
Mentorov odnos prema doktorandu sveukupno
Molimo vas da na ljestvici od 1-5 ocijenite koliko ste zadovoljni kvalitetom godišnjeg programa doktorskog studija koji pohađate:
Ako ste u prethodnom pitanju odabrali 1 ili 2, obrazložite i predložite kako da se to poboljša:
Your answer
Datum
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms