Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo // Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security
English version below
--------------------------------------------
Warszawskie biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS) serdecznie zapraszają na debatę publiczną pt.

Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo
15 marca w godz. 14:00-15:30 w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza

Prezydentura Donalda Trumpa podważyła gotowość Stanów Zjednoczonych do żyrowania bezpieczeństwa Europy w czasie, gdy kryzysy w sąsiedztwie UE uwypukliły jej zależność od amerykańskich gwarancji. Wydatki obronne państw członkowskich są zbyt małe, a ich przemysł zbrojeniowy zbyt rozdrobniony, by Unia mogła uzyskać odpowiedni stopień autonomii strategicznej bez daleko idących reform. Czy PESCO - nowa inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - jest w stanie wzmocnić zdolności obronne UE? Czy państwa członkowskie będą musiały zwiększyć wydatki wojskowe, a jeśli tak, to o ile? Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej?

By odpowiedzieć na te pytania, zapraszamy na debatę publiczną, w której udział wezmą:
" Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR)
" Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie)
" Olivier de France (dyrektor ds. badań w IRIS w Paryżu)

Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i jest ona organizowana w związku z raportem ECFR i KAS autorstwa Marcina Zaborowskiego pt. 'Poland and European Defence integration'(http://www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). Polecamy również komentarz Marka Leonarda i Norberta Röttgena na temat europejskiej obronności (http://www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence).
Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 13 marca poprzez formularz rejestracyjny poniżej.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt:
Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

---------------------------------------------------
Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) and Konrad Adenauer Foundation in Poland
have the pleasure of inviting you to the public debate:

Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security
March 15th between 14:00 and 15:30
on the premises of the Stefan Batory Foundation, ul. Sapieżyńska 10a, Turowicz Room

Donald Trump's ascent to presidency put into question the willingness of the U.S. to underwrite European security, just as crises in EU's neighbourhood underscored its reliance on American guarantees. Spending by member-states on defence is too small and their arms industries too fragmented for the EU to reach a necessary degree of strategic autonomy without substantial reform. Can PESCO - a new initiative on security and defence cooperation - strengthen EU's defence capabilities? Will the member states be forced to increase military spending, and if so, by how much? Is European strategic autonomy militarily possible and politically feasible?

In order to address these questions, we invite you to a debate with:
" Marcin Zaborowski (Visiting Fellow at ECFR)
" Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin)
" Olivier de France (Research Director at IRIS, Paris)

The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office.

The discussion will be held on the occasion of he publication of an ECFR and KAS report by Marcin Zaborowski, 'Poland and European Defence integration' (http://www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). We also recommend ECFR's recent commentary on European defence by Mark Leonard and Norbert Röttgen (http://www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence).
The debate will be held in Polish and English - simultaneous translation will be available.
Please confirm your participation by March 13th via the registration form below.

In case of problems with the online registration, please contact our office :
Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

First name/Imię *
Your answer
Last Name/Nazwisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
Organisation/Organizacja *
Your answer
Your role in the organisation/stanowisko *
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych // Authorisation of processing personal data
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w debacie publicznej "Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo". Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w debacie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Fundacji Konrada Adenauera w Polsce (ul. J. Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa), będącej współorganizatorem debaty "Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo" w celach sprawozdawczych.W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

The personal data provided in this form will be processed by the Stefan Batory Foundation (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Your personal data will be processed for the purposes of your participation in "Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security" public debate. Providing the data is voluntary but necessary for participation in "Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security" public debate. You have the right to access your personal data and the right to rectify it. Konrad-Adenauer-Stiftung in Poland (ul. J. Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa), which is a co-organiser of "Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security" public debate, will be provided access to your data for reporting purposes.You can at any moment retract your consent. Retraction of consent will not impact the processing of your personal data made before such retraction.

*
Required
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms