پرسشنامه ارائه دهندگان خدمات حسابرسی داخلی
مدیر محترم حسابرسی داخلی
با سلام و احترام
بررسی “ کارکردهای حسابرسی داخلی در ایران “، با استفاده از پرسشنامه انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی در دستور کار کارگروه تخصصی حسابرسی داخلی و عملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران قراردارد. انجمن مذکور به منظور به روز رسـانی اطلاعات مربوط به وضعیت حسابرسان داخلی در سرتـاسر جهان، هر پنج سال یکبـار پژوهشی در این خصوص انجام می دهد. نظر به گستردگی پژوهش یاد شده، سنجش وضعیت حرفه حسابرسی داخلی در ایران در مقایسه با وضعیت جهانی آن ضروری به نظر می‌رسد.
جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق کارگروه مذکور درنظر دارد به منظور رفع برخی از چالش ها و مشکلات اجرایی حسابرسی داخلی و شناسایی میزان اثربخشی خدمات مربوط برای استفاده کنندگان عمومی و ذینفعان کلیدی، از تجربیات و نظرات گرانبهای شما در این زمینه استفاده نماید. لذا از شما صاحب‌نظر ارجمند تقاضا می‌گردد با تکمیل پرسشنامه پیوست، در خصوص بررسی کارکردهای حسابرسی داخلی در ایران، این جامعه را یاری فرمایید.
در صورت تمایل برای دریافت خلاصه‌ای از نتایج این پژوهش، لطفاً آدرس ایمیل خود را مرقوم فرمایید.
Email address *
1. آیا عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران هستید؟
2. چند سال سن دارید؟
3. جنسیت شما چیست؟
4. آخرین سطح تحصیلات شما چیست؟
5. رشته تحصیلی شما چیست؟
6. کدام‌یک از گزینه‌های ذیل بیانگر وضعیت حرفه‌ای حال حاضر شما است؟
7. سمت و جایگاه شما به‌عنوان حسابرس داخلی در شرکت یا سازمان مربوط کدام است؟
8. مدرک حرفه ای شما چیست؟ (گزینه های ممکن را انتخاب کنید.)
9. تجربه حرفه ای قبلی شما در چه زمینه ای است؟
10. تجربه کاری شما در زمینه حسابرسی داخلی چند سال است؟
11. آیا شما حداقل 40 ساعت آموزش حرفه ای طی سال در حوزه ی حسابرسی داخلی را گذرانده اید؟
12. در کدام یک از حوزه های ذیل دوره های تخصصی را به صورت رسمی گذرانده اید؟
13. نوع سازمان یا شرکت مورد حسابرسی داخلی را مشخص کنید؟
14. آیا سازمان مورد حسابرسی داخلی، پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس است؟
15. شما در کدام یک از صنایع زیر تجربه ارائه خدمات حسابرسی داخلی دارید؟ (حسب مورد بیشتر از یک گزینه انتخاب شود)
16. تعداد کل کارکنان تمام‌وقت سازمان مورد حسابرسی داخلی در پایان سال مالی گذشته چند نفر بوده است؟ (تعدادکارمندان تمام وقت)
17. جمع کل دارایی های سازمان مورد حسابرسی داخلی برای سال مالی گذشته چه میزان بوده است؟
18. درآمد کل سازمان مورد حسابرسی داخلی برای سال مالی گذشته چه میزان بوده است؟
19. آیا سازمان مورد حسابرسی داخلی دارای شعبی خارج از دفترمرکزی می باشد؟ *
20. فعالیت حسابرسی داخلی: سازمان مورد حسابرسی داخلی دارای چند سال پیشینه در زمینه حسابرسی داخلی است؟
21. در سال جاری به نسبت دوره گذشته، تعداد کارکنان تمام وقت واحد حسابرسی داخلی سازمان مربوط/ همکاران ارائه دهنده خدمات در این زمینه، چه تغییری کرده است؟
22. در سال آینده، تعداد کارکنان تمام وقت واحد حسابرسی داخلی سازمان مربوط/همکاران ارائه دهنده خدمات در این زمینه، چه تغییری خواهد کرد؟
23. در سازمان مورد حسابرسی داخلی، کدام‌یک از موارد زیر در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی وجود دارد؟(انتخاب چندین گزینه امکان‌پذیر است)
24. چه کسی مدیرحسابرسی داخلی/مسئول ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی را در سازمان مربوط انتخاب میکند؟
25. چه کسی عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی میکند؟
26. آیا کمیته حسابرسی در سازمان مورد حسابرسی داخلی وجود دارد؟
27. جلسات کمیته حسابرسی در سازمان مورد حسابرسی داخلی در سال گذشته چه تعداد بوده است؟
28. جلسات کمیته حسابرسی که شما در آن دعوت شده اید چه تعداد است؟
29. آیا شما به راحتی به کمیته حسابرسی دسترسی دارید؟
30. آیا شما با رئیس کمیته حسابرسی طبق برنامه زمانبندی شده به طور منظم ملاقات می کنید؟
31. بازه زمانی تهیه گزارش حسابرسی داخلی کدامیک از موارد زیر است؟
32. چه کسی گزارشهای حسابرسی داخلی را امضا می کند؟
33. طرح / برنامه حسابرسی را بر مبنای چه رویکردی تهیه می کنید؟
34. تقسیم منابع حسابرسی داخلی در سازمان یا شرکت مورد حسابرسی داخلی چگونه است؟ ( خدمات اطمینان بخشی به ارزیابی فرایند های نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل اشاره دارد. مشاوره به ارائه خدمات مشاوره ای بنا به درخواست متقاضیان اشاره دارد.)
35. لطفا هر کدام از مواردی که در زیربه آن اشاره شده- در خصوص سازمان مورد حسابرسی داخلی -از خیلی مخالف تا خیلی موافق علامت بزنید.
خیلی مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
خیلی موافق
خدمات حسابرسی داخلی مشتمل خدمات اطمینان دهی ومشاوره ای می باشد
فعالیت حسابرسی داخلی یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی اثر بخشی فرآیند مدیریت ریسک فراهم می آورد
فعالیت حسابرسی داخلی یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی اثربخشی فرایند کنترل فراهم می آورد.
فعالیت حسابرسی داخلی یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی اثربخشی فرایند نظام راهبری فراهم می آورد.
فعالیت حسابرسی داخلی فعالانه موضوعات مالی مهم، ریسکها و کنترلهای داخلی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
یکی از راه های ارزش افزائی حسابرسی داخلی برای فرآیند نظام راهبری،دسترسی مستقیم به کمیته حسابرسی است.
فعالیت حسابرسی داخلی نقش کافی در سازماندهی برای مؤثر بودن دارد.
استقلال و بی طرفی یک فاکتور کلیدی در فعالیت حسابرسی داخلی برای ارزش افزائی است.
36. به نظر شما، هیئت ‌مدیره یا سایر ارکان رهبری مشابه به چه میزان از حسابرس داخلی در بررسی و نظارت بر سیاست ‌ها و روش‌های اداره شرکت یا سازمان حمایت می‌نماید؟
37. آیا ایجاد واحد حسابرسی داخلی/ برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی در سازمان/ شرکت مورد حسابرسی داخلی به دلیل مقررات یا ضوابط برون سازمانی است؟
38. شما گزارشهای حسابرسی داخلی خود را به چه کسی ارائه می دهید؟
39. کارکنان: نحوه تعیین پاداش کارکنان واحد حسابرسی داخلی/موسسه ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی چگونه است؟(انتخاب چندین گزینه امکان‌پذیر است)
40. از چه منابعی برای استخدام حسابرس داخلی استفاده می کنید؟
41. از کارورزها/دانشجویان دانشگاه ها برای حسابرسی داخلی استفاده میکنید؟
42. برنامه شما در 5 سال آینده در ارتباط با حسابرسی داخلی چگونه است؟
استاندارد های حسابرسی داخلی:
43. آیا شمـا از استاندارد هـای بین المللی برای انجام فعالیتهای حسابرسی داخلی استـفـاده مــیکنید؟
44. آیا فعالیت حسابرسی داخلی شما دارای برنامه ای برای تضمین کیفیت و بهبود کیفیت مطابق با استاندارد 1300، می باشد؟(استاندارد 1300: رئیس حسابرسی داخلی باید یک برنامه بهبود و اطمینان دهی در مورد کیفیت که همه جنبه های فعالیت حسابرسی داخلی را پوشش دهد، تدوین و برقرارنماید.)
45. آخرین ارزیابی کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی شما مطابق با استاندارد 1312 توسط اشخاص برون سازمانی ،چه زمانی بود؟(استاندارد 1312: ارزیابی های بیرونی باید حداقل هرپنج سال یک مرتبه، توسط بررسی کننده ای با صلاحیت و مستقل یا یک تیم بررسی خارج از سازمان، انجام شود.)
46. درصورتیکه ارزیابی کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی مندرج در بند فوق در سازمان مورد حسابرسی داخلی انجام نشده دلیلش چه بوده است؟
47. کدام یک از موارد زیر بخشی از ارزیـابی حسـابرسی داخلی شما و برنـامه ی پیشرفت و بهســازی می باشد؟
فعالیت های حسابرسی:
48. آیا فعالیت حسابرسی داخلی شما موارد زیر را انجام میدهد و درصورت تایید درچه بازه زمانی انجام می شود؟
سالانه
در یک دوره 5 ساله آتی
انجام نمی شود
ارزیابی اثربخشی فرایند نظام راهبری
حسابرسی رعایت قوانین و مقررات
ارزیابی اثربخشی فرایند کنترل ها (با استفاده ازچارچوب مشخص)
ارزیابی تداوم فعالیت
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
حسابرسی عملیاتی
ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات
پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی
49. آیا با استفاده از فرم های نظر سنجی، میزان رضایت از گزارشهای حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرارمی دهید؟
50. به نظر شما، پنج فعالیت اصلی حسابرسی داخلی که بیشترین ارزش‌افزوده را برای سازمان مورد حسابرسی داخلی به ارمغان می‌آورند، کدامند؟
51. آیا درسازمان مورد حسابرسی داخلی ، حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل در ارتباط هستند؟
52. در صورتیکه پاسخ سوال شماره 51 بلی است آیا از نظر شما تعداد جلسات حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل کافی است؟
ابزار و مهارت ها و شایستگی ها:
53. در فعالیت حسابرسی داخلی از کدامیک از تکنیک های حسابرسی زیر استفاده می کنید؟
54. با توجه به سوال قبل، در حال حاضر از چه ابزارها و تکنیک های دیگری استفاده می کنید و یا در آینده قصد دارید استفاده کنید؟ (اگر روش دیگری بکارمی گیرید لطفا بنویسید)
Your answer
55. لطفا 5 مورد از مهم ترین مهارت های رفتاری ذیل را برای انجام کار، برای هر سطح از کارکنان حرفه ای حسابرسی داخلی مشخص کنید.
مدیرحسابرسی داخلی
سرپرست حسابرسی داخلی
حسابرس ارشد داخلی
رازداری
انعطاف پذیری
پایبندی به آئین رفتار حرفه ای
روابط عمومی قوی
هنرخوب گوش دادن
مدیریت نیروی انسانی
رهبری
بی طرفی
همکاری و کارتیمی
مسئولیت پذیری
توانایی کار با تمام سطوح مدیریت
56. لطفا 5 مورد از مهم ترین مهارت های فنی ذیل را برای انجام کار ، برای هر سطح از کارکنان حرفه ای مشخص کنید.
مدیرحسابرسی داخلی
سرپرست حسابرسی داخلی
حسابرس ارشد داخلی
مهارت های تحقیقاتی،عملیاتی و مدیریت
آینده نگری
آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
توانایی تحلیل فرآیند کسب و کار
توانایی شناخت کسب و کار
آشنایی با دانش کیفیت
آشنایی با مدیریت کیفیت جامع
آشنایی با کارت امتیازی متوازن
توانایی در تحلیل ریسک
توانایی در شناسایی نوع کنترل(مانند پیشگیری،اکتشافی)
مهارت مدیریت ریسک و ابزار کنترل
آشنایی با مجموعه داده ها و ابزار تحلیل
توانایی نمونه گیری آماری
آشنایی با ابزارها ی تحلیل مالی
آشنایی با ابزارهای حل مسئله
توانایی بکارگیری فنون مذاکره
توانایی استفاده از IT وفناوری اطلاعات وارتباطات و تکنیک های حسابرسی مبتنی بر فناوری
57. لطفا 5 مورد از مهم ترین شایستگی های مورد نیاز برای انجام کار، برای هر سطح از کارکنان حرفه ای مشخص کنید.
مدیرحسابرسی داخلی
سرپرست حسابرسی داخلی
حسابرس ارشد داخلی
توانایی ارتقا ارزش فرهنگ حسابرسی داخلی در سازمان
همگام بودن با صنعت و تغییرات قانونی و حرفه ای استانداردها
مهارت های سازمانی (از جمله مدیریت پروژه و زمان)
مهارت های ارتباطی (از جمله شفاهی، نوشتاری، گزارش مکتوب و مهارت های ارائه)
مهارت های شناسایی مشکل و حل مسائل
مهارت های مدیریت تغییر
مهارت های زبان خارجی
آموزش و توسعه کارکنان
تسلط در استانداردهای IT/ICT
تسلط در استانداردهای حسابداری
58. لطفا اهمیت مهارت های رفتاری ذیل را در انجام کار خود در موقعیت کاریتان در سازمانها نشان دهید:
خیلی مهم
مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
رازداری
انعطاف پذیری
پایبندی به آئین رفتار حرفه ای
روابط عمومی قوی
هنرخوب گوش دادن
مدیریت منابع انسانی
رهبری