OBJEDNÁVKA DODANIA NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ZBER - PLAST/PAPIER
Meno Priezvisko *
Your answer
Trvale bytom *
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefón
Your answer
Email *
Your answer
Týmto u obce Lozorno záväzne objednávam dodanie *
Required
Zaväzujem sa za objednanú nádobu na výzvu Obce Lozorno zaplatiť jej horeuvedenú cenu na účet Obce Lozorno alebo do pokladne obecného úradu, túto prevziať a používať pre účely individuálneho separovaného zberu plastov /papiera.

Túto objednávku činím s vedomím, že v obci Lozorno je štandardne zabezpečovaný a zavedený zber plastov /papiera prostredníctvom igelitových vriec, objednaná nádoba nie je zabezpečovaná OZV ani Obcou Lozorno. Obec Lozorno pritom zabezpečuje dodanie tejto nádoby ako možnosť vyššieho štandardu, pričom zabezpečuje odvoz separovaného odpadu z takejto nádoby prostredníctvom určenej organizácie.

Objednávateľ je si vedomý, že odoslaním tejto objednávky mi vzniká povinnosť za objednané nádoby zaplatiť a tieto na vlastné náklady na určenom mieste v obci Lozorno a v určenom čase prevziať.
Záväzne objednávam s povinnosťou platby
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Obecný úrad Lozorno. Report Abuse