Tastasons. Concert de The Denim Rips per gaudir dels Secans de Belianes - Preixana
Dia: 23 de juliol de 2022
Hora: de 20 a 22:30
Punt de trobada: Camí paral·lel a l'Avinguda de la Verge de Montalbà (Preixana).
Ubicació: https://goo.gl/maps/jcfwP5jfV61fQp2dA
ACTIVITAT GRATUÏTA!
------------------------------------------------------------------
L’informem que les dades facilitades en aquest formulari seran tractades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
Responsable del tractament: Associació Leader de Ponent NIF: G25791245  C/ Prat de la Riba, 1  25230  Mollerussa (Lleida)  Telèfon: 973 711 313   protecciodades@leaderponent.cat
Pot contactar amb el delegat de protecció de dades, dpd@leaderponent.cat
Finalitat del tractament: Gestió de la inscripció i del taller. Les imatges per a fer difusió de l’activitat.
Conservació: el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: No se’n preveuen.
Imatges: Informem que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es poden captar imatges i que poden ser publicades. Inscrivint-se AUTORITZA la publicació de la seva  imatge personal, captada dins el marc de l'activitat. El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal, familiar i a la imatge personal. La publicació de les imatges no comporta cap remuneració econòmica, tampoc límit temporal ni geogràfic i poden ser publicades en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Associació Leader de Ponent, o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins el marc del projecte Espais Naturals de Ponent i ens comprometem a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a l'adreça de correu: dpd@leaderponent.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Correu electrònic *
La inscripció és individual o col·lectiva (+ d'una persona)? *
Avís legal i Política de Privacitat *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy