Käina valla noorte ankeet, 7-12 a.
Ankeedile lisatakse (lihtsas vormis ja vastavale vanusegrupile arusaadavas keeles) kaaskiri
1. Kas Sa oled käinud 2016/17 aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?
2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
3. Kas Sa oled osalenud 2016/17 aastal Käina valla noorteüritustel, nt matkal, spordiüritusel/võistlusel, noortekeskuse üritustel, lastekaitsepäeval, diskol, töötubades jne.?
4. Kas Sa oled käinud 2016/17 aastal mõnes laste- või noortelaagris?
5. Kas Sa oled käinud 2016/17 aastal Käina noortekeskuses ?
6. Käina vallas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru. Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Your answer
6a. Ei tea meie valla noorteühinguid ega noorteorganisatsioone.
7. Kas Sa oled 2016/17 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
8. Kas Käina vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordikeskus, jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna? Jah, palun nimeta koht......................
Your answer
8a. Ei ole
9. Kas Käina vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordikeskus jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal? Jah, palun nimeta koht
Your answer
9a. Ei ole
10. Kas Sa oled rahul huvikoolis, ringides, trennides ja avatud noortekeskuses kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid, noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
10a. Kui vastasid "Ei ole rahul", siis palun selgita siin, miks sa ei ole rahul.
Your answer
11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt, treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
12a. Kui sa vastasid "Mitte kunagi", siis palun selgita, mille kohta sa ei ole infot saanud.
Your answer
13. Kas Sa oled:
14. Kui vana Sa oled?
15. Millises Käina valla piirkonnas Sa elad?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service