แบบสำรวจความพึงพอใจในการอบรม Google Apps for EDU.
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เพศ *
ให้เลือกเพศของท่าน
อายุ *
ระดับการศึกษา *
รายการประเมิน *
1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด
1
2
3
4
5
ก่อนอบรมท่านเคยใช้การสื่อสารอินเตอร์เน็ตในระดับใด
ก่อนอบรมท่านเคยใช้ Google Apps ในระดับใด
ท่านเคยใช้ Google Apss ในการเรียนการสอนในระดับใด
ท่านรู้จัก DLIT ในระดับใด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรอยู่ในระดับใด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปทุมราชวงศา. Report Abuse