แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรายการ CMU Channel
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ท่านเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ปีการศึกษา
5. ท่านเป็นนักศึกษา สาขาวิชา
Your answer
คณะ
Your answer
6. ท่านรู้จักรายการ CMU Channel ผ่านช่องทางใด
ส่วนที่ 2 ระดับความพอใจของการรับชมรายการต่างๆ ผ่านทาง CMU Channel
ด้านรายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รายการ Around CMU
รายการ CMU Knownledge
รายการ CMU Course (Cute Ajarn)
รายการ Dek Mor
รายการ Technology Update ITSC
ด้านการเข้าถึงเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความน่าสนใจ น่าติดตาม
เข้าถึงรายการได้ง่ายและรวดเร็ว
เนื้อหาของรายการมีความทันสมัย ทันเหตุการ์ปัจจุบัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ
ภาพและเสียงมีความคมชัด
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
การจัดวางวีดีโอเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ
การแบ่งหมวดหมู่กลุ่มรายการชัดเจน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy