Phiếu ghi danh vào niên giám Cao Thắng

Hội Ngộ Cao Thắng 2013 tại Quận Cam, Miền Nam California và nhiều tiểu hội ngộ đã diễn ra tốt đẹp nhiều lần hơn sự mong ước của ban tổ chức. Ban tổ chức không dám nhận hoàn toàn thành quả nầy vì ban tổ chức được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của rất nhiều thầy và đồng môn.

Hy vọng rằng tấm chân tình Cao Thắng sẽ tiếp tục khai mở để nhưng người Cao Thắng có thêm những cơ hội trở về gặp nhau, viếng thăm thầy cô và thăm viếng nhau trong tương lai.

Trong những ngày vừa qua có rất nhiều bạn đồng môn đã tìm gặp nhau sau một thời gian 30, 40, 50 năm mất liên lạc từ khi ra khỏi trường để tiếp tục học hay gia nhập quân ngũ. Trong ước nguyện đó em xin được tiếp tục kêu gọi các thầy cô, đồng môn tiêp tục ghi danh vào danh bạ và tiếp tục theo dõi danh bạ Cao Thắng.

Xin email về hoingocaothang2013@gmail.com nếu có câu hỏi.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question