Csorba Győző könyvtár – Irodalmi kvíz (2013. december)
KARÁCSONY AZ IRODALOMBAN, SZOKÁSAINKBAN

A karácsony a legmeghittebb, legbensőségesebb ünnepünk. A karácsony Jézus Krisztus földi megszületésének ünnepe, s vele az emberi reménység, a békesség, a család, az otthon, a szeretet ünnepe is.
Keresztény ünnepeink közül a karácsonyi ünnepkör szokásaiban, hagyományaiban a leggazdagabb. Adventtől vízkeresztig szinte minden napnak megvannak a maga szokásai, szabályai.

Decemberi kvízünket az ünnepkörhöz kapcsolódó versekből, írásokból, szokásokból állítottuk össze, egyúttal minden kedves játékosunknak, minden kedves olvasónknak Áldott, szép Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk!

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Az alábbi versrészletben melyik költőnk üdvözli ujjongó örömmel Krisztus megszületését, karácsony ünnepét? "Ó fényességes/ Ó békességes/ Ó dicsőséges Karácsony!/ Szénakazlak mellett,/ lám, angyal közelget./ Az égből indulva/ üzenetét hozza:/ Ma született gyermek/ a világ ismer meg!/ Ó fényességes/ Ó békességes/ Ó dicsőséges/ Karácsony!" *
2. Az adventi időszak a várakozás, a készülődés időszaka. Maga a szó jelentése: „az Úr érkezése”. Mai világunk, a fogyasztói világ elérte ünnepeinket is. Sokaknak az advent az ajándékok beszerzését, a költekezést jelenti, s maga az ünnep már a csalódást, fásultságot hozza, s éppen az ünnepelt hiányzik az ünnepből. Ne felejtsük el az advent eredeti tartalmát, a karácsonyra való lelki felkészülést. Az alábbi idézet is erre biztat. "Harang csendül,/  Ének zendül,/  Messze zsong a hálaének/  Az én kedves kis falumban/  Karácsonykor/  Magába száll minden lélek./  Minden ember/  Szeretettel/  Borul földre imádkozni,/  Az én kedves kis falumban/  A Messiás/  Boldogságot szokott hozni." Kinek a tollából származnak a fenti sorok? *
3. A karácsonyi ünnepkör első jeles napja a szegényeket segítő, jótékony cselekedeteiről ismert Szent … napja. A hozzá fűződő legendák különösen gyerekekkel kapcsolatosak. Melyik szent ő? *
4. December 24-e Ádám-Éva napja, a szenteste. Ekkorra díszítjük fel a karácsonyfákat. A legenda szerint Luther Márton a téli erdőben sétált és gyönyörködött a csodaszép fenyőkben, annyira megragadta a nagy vallástudóst a látvány, hogy hazatérve el akarta mesélni, amit látott. Aztán gondolt egyet, inkább bevitt a szobába egy fenyőfát és csillogó gyertyákkal díszítette fel. Így vált a karácsonyfa az év legszebb keresztény ünnepének jelképévé. Hazánkban a XIX. században honosodott meg, Brunszvik Teréz az első hazai óvoda megalapítója, 1824-ben már állított karácsonyfát. "Kis szobámba varázsolva/  áll egy fényes Karácsonyfa./  Tetején ezüst torony,/  hol maga az Isten honol./  A fa alatt három király:/  Gáspár, Menyhért meg Boldizsár/  lesik álmuldozva hosszan:/  ki tündököl a jászolban?/  S virraszt ama csillag fénye/  immáron kétezer éve." Ki a kortárs költő, akinek Karácsonyfa c. versét idéztük? *
5. A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik. A betlehemezés középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. A pásztorjáték szereplői: a kis templomot vivő két angyal, a három pásztor. A szereplők ma is eljátsszák a Jézus születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik őket. Jézus születése több nagy költőnket megihlette. Melyik költőnk betlehemi verséből származik az alábbi idézet? „Istenfia, jónapot, jónapot!/ Nem vagyunk mi vén papok./ Úgy kallottuk, megszülettél,/ szegények királya lettél./ Benéztünk hát kicsit hozzád,/ Üdvösségünk, égi ország!/ Gáspár volnék, afféle/ földi király személye.” *
6. Jellegzetes hagyománya a szentestének az ajándékozás. Akárcsak a karácsonyfa, a „Jézuska ajándékozó szerepét” is Luther Mártonnak tulajdonítják. A karácsonyi ajándékozás az összetartozás, a szeretet jelképe. Mi volt az ajándékuk a gyerekeknek Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? című megható karácsonyi történetében? „– Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az úr Isten nekem adta őket. A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljen többet gyermekeivel ide alant, s fogadjon el tőle ezer pengőt ezért az áldozatért.” *
7. Másik hagyománya Ádám-Éva napjának a karácsonyi asztal, vagyis a szenteste elfogyasztott családi vacsora. A karácsonyi vacsora étrendjében főfogás a hal, mely egyébként a keresztény vallásban Krisztus jelképe. Hazánkban a karácsony szinte elképzelhetetlen mákos és diós beigli nélkül. A néphit szerint miért kell mákot és diót enni az ünnepen? *
8. A karácsony a család ünnepe. A családot „kis egyháznak” nevezte az a pápa, aki az ideális család fogalmáról szóló szép idézetet megfogalmazta.   „Az eszményi családképet nagyon könnyű megrajzolni, de nehéz megvalósítani. Ehhez szilárd jellemű, erős lelkületű emberek kellenek. Szent József típusú igaz férj, aki mindenáron kitart családja mellett. Szűzanya-lelkületű asszony, aki szíve minden szeretetével lelkileg is neveli a gyermekeket, és Jézus lelkületű gyermekek, akik a hivatásuk magaslatán álló szülőknek engedelmeskednek, hogy bölcsességben és kedvességben növekedhessenek.” Melyik pápa gondolatait idéztük? *
9. Melyik az a másik legrégebbi karácsonyi népszokásunk (karácsony másnapjától újév napjáig szoktak ……….. ), melynek során gyerekek, legények és felnőtt férfiak jártak házról házra (főleg lányos házakhoz), békességet, boldogságot, bő termést kívánva a következő évre, majd az ott lakóktól jutalmat kaptak. *
10. Két jeles névünnep követi egymást december végén. Az egyház első vértanújának ünnepe karácsony másnapja, december 26-a. A jeruzsálemi keresztény hitközség első hét segédlőpapjának egyike volt Szent István, akit a hívők Kr. u. 36-ban – a szegények istápolására – az apostolok segédévé  választottak. Mivel nyíltan hirdette Jézus tanítását, elfogták és megkövezték. A kapu, amelyen végső útjára indult Jeruzsálemben ma is az „István kapu” nevet viseli. Szent János evangélista ünnepe december 27. A névnapköszöntés mellett milyen szokás kapcsolódott Szent János evangélista ünnepéhez, mely egyes vidékeken ma is él? *
11. Az esztendő utolsó napjához (december 31.), a szilveszteri szokásokhoz hagyományainkban hozzátartozott a köszöntés. A vidám óévbúcsúztatás után ma is nagy zajjal köszöntjük az új esztendőt szilveszter éjjelén. Ma is azt szeretné elérni minden ember, hogy boldog és szerencsés új esztendő álljon előtte! Erről vallanak a megidézett költő sorai is. Melyik költőnket idéztük? "Adjon az Isten/ szerencsét,/ szerelmet, forró/ kemencét,/ üres vékámba/ gabonát,/ árva kezembe/ parolát,/ lámpámba lángot,/ ne kelljen/ korán az ágyra/ hevernem,/ kérdésre választ/ õ küldjön,/ hogy hitem széjjel/ ne düljön,/ adjon az Isten/ fényeket,/ temetõk helyett/ életet --/ nekem a kérés/ nagy szégyen,/ adjon ugyis, ha/ nem kérem." *
12. A néphagyomány úgy tartja, hogy az újév első napjának szerencséje megalapozza az egész elkövetkezendő év sikerét. Az étkezési szokások a következő esztendő bőségét szolgálták. Hogy pénzből bőven legyen, lencsét vagy egyéb szemes terményeket kell enni. A néphit szerint disznóhúst kell fogyasztani, ugyanis a disznó előtúrja a szerencsét.  Ma is közismert hiedelem, hogy újévkor nem jó … enni. Milyen húst nem jó újév napján enni? *
13. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedése emlékére – kezdetben a keleti egyház – a középkortól a nyugati egyház is vizet szentel ezen a napon, innen ered a „vízkereszt” elnevezés. A szenteltvizet a bölcsőtől a koporsóig felhasználták az ember- és állatgyógyításban. Melyik szokás kapcsolódik a vízkereszt napjához? *
13+1. „Mert Karácsonyország alkotmányát nem az ész, hanem a szív diktatúrájára építették. Egyetlen lényeges törvénye volt: a szeretet és az önfeláldozás. Egyetlen jogforrása: örülni mások örömének. Egyetlen kötelessége: adakozni és jót cselekedni.” Kitől származik az idézet? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy