Regenerace sídliště Bolevec

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 1 připravuje projekt regenerace sídliště Bolevec. Účelem projektu je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostranství v sídlišti tak, aby zde byl život příjemný pro všechny skupiny obyvatel. Aby tomu tak opravdu bylo, potřebujeme zjistit jaký je Váš názor a Vaše zkušenosti s životem na sídlišti Bolevec. Z toho důvodu Vám předkládáme tento dotazník a prosíme Vás o jeho vyplnění.

Pečlivě si prosím pročtěte jednotlivé otázky a návrhy odpovědí. Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit Vašemu názoru, označte. Odpovědi můžete zasílat do 28. 2. 2017.

Děkujeme za Váš čas a za vaše odpovědi.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Mgr. Magdalena Václavová, DiS., tel.: 378 035 033, email: vaclavovam@plzen.eu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  málo ploch zeleně
  neupravená veřejná prostranství
  nedostatek hřišť pro děti
  nedostatek hřišť pro mládež
  nedostatek míst ke klidnému posezení
  nedostatečná čistota veřejných ploch
  nedostatečné veřejné osvětlení
  Please enter one response per row
  nedostatek možností dostupného sportovního vyžití
  nedostatek možností dostupného kulturního vyžití
  málo míst v mateřských školách
  nutnost dojíždění do základní školy
  Please enter one response per row
  málo odpadkových košů
  nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
  chybí sáčky na psí exkrementy
  Please enter one response per row
  špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD)
  nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily
  špatné spojení MHD (dlouhé intervaly)
  špatné spojení s centrem města MHD v pozdních večerních a nočních hodinách
  špatný stav vozovek
  málo cyklostezek
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Na závěr Vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Děkujeme za Váš čas a za Vaše odpovědi.