Ukrajina 2019
Tento formulár slúži na prihlásenie sa na prípravu na saleziánske misijné dobrovoľníctvo na Ukrajinu 2019
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Osobné údaje
Týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 13 ods. 1 písm. a) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre občianske združenie SAVIO o.z., so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 30799562.

Súhlasím, aby mnou poskytnuté údaje boli spracované v písomnej a elektronickej forme v informačných systémoch občianskeho združenia a uchovávané po dobu 5 rokov od udelia tohto súhlasu. Darca má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to celkom alebo len z časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaní. Darca môže súhlas odvolať písomným odvolaním svojho súhlasu, ktorý doručí na kontaktnú adresu občianskeho združenia: SAVIO o.z., so sídlom: Miletičová 7, 821 08 Bratislava, email: gdrp@savio.sk tel.: 0910 123 579 Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov a s tým súvisiacich práv darcu, ako dotknutej osoby, tj. najmä právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na aj webovom sídle prevádzkovateľa www.savio.sk/o-nas/poucenie-ochrane-osobnych-udajov.

Súhlasím a dobrovoľne poskytujem občianskemu združeniu svoje osobné údaje nižšie uvedenom rozsahu a to s cieľom zaistenia riadnej účasti a komunikácie v dobrovoľníckych programoch a ďalších aktivítách občianskeho združenia SAVIO o.z., a to za účelom:
- identifikácie dobrovoľníka v rozsahu ním poskytnutých údajov a s tým súvisiacim zaradením do zoznamu (databázy) dobrovoľníkov.
- zasielania informácií potrebných k činnosti dobrovoľníka.

Súhlasíš so spracovávaním osobných údajov? *
Súhlasíš so zasielaním informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia Savio o.z. (newsletter) *
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa *
Ulica, PSČ a mesto
Diecéza *
Mobil *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy