Kompetensbehovet inom livsmedelssystemet
Vi behöver din/er hjälp för att för att ta reda på kompetensbehoven inom lantbruks- och livsmedelsbranschen och ta fram ett underlag för att arbeta fram nya utbildningsvägar. Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten. För att gå direkt till enkäten scrolla längst ner på sidan.


Bakgrund:

En studie som är gjord av LRF, Arbetsförmedlingen och Livsmedelsföretagen visar att livsmedelsproduktionen i Sverige behöver 59 000 nya medarbetare till 2023. Kompetensbristen hindrar företagens möjligheter att utvecklas och bromsar tillväxten i hela livsmedelssektorn.

Merparten av de företag som har rekryteringsbehov anger att det är gymnasial utbildning som behövs för anställning i branschen och en betydande andel anger också att kortare kurser kan räcka. De ordinarie utbildningsvägarna verkar inte ensamt kunna fylla behovet hos företagen och heller inte attrahera sökanden. Inom segmentet mathantverk är behovet ofta en kombination av flera kompetenser, då dessa verksamheter ofta ägnar sig åt såväl växtodling som djurhållning och förädling. Denna kombination av kompetenser finns idag inte representerad inom det ordinarie utbildningsutbudet. För livsmedelsindustrins del saknas idag gymnasieutbildning med inriktning livsmedelsproduktion.

Ofta är behoven individuella utifrån företag och arbetssökande vilket gör att insatserna skulle behöva behovs- anpassas, men några generella drag kan urskiljas. Företagen efterfrågar:

• Stöd att hitta rätt arbetskraft utifrån behoven.
• Förbättra nyanländas språkkunskaper.
• Bra handledning åt företagen och stöd i handledning av nyrekryterade.

Stort tack för att du deltar!
Vilken typ av företag representerar du? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy