แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์ *
สถานะผู้ใช้งาน *
หน่วยงานทางการศึกษาที่ท่านสังกัด *
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
2.เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
3.มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
4.มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
5.ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
6.ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
7.ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
8.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
เมนูใดหรือรายการใดที่ใช้บริการมากที่สุด *
Your answer
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service