ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา *
1.2 สถานภาพการทำงาน *
1.3 อายุการทำงาน *
1.4 จำนวนงานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุน
1.5 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (หลังจบการศึกษาสูงสุดของท่าน)
1.6 ผลงานวิจัยที่ทำเป็นงานวิจัยในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.7 ทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) หรือไม่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service