Formulier voor herroeping Vitaminecompleet bestelling

U kunt de koopovereenkomst herroepen door middel van dit formulier. Sinds 13 juni 2014 zijn alle webwinkels wettelijk verplicht consumenten een dergelijk formulier bij elke bestellingsovereenkomst aan te bieden.

U kunt ons voor een herroeping ook gewoon bellen op 077-3020015 10.00 - 14.00u. of mailen via info@vitaminecompleet.nl
___________________________________________________________

Meer uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor herroeping vindt u in onze "algemene voorwaarden"
http://www.vitaminecompleet.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 6: Afkoelingsperiode en retourneren [Herroepingsrecht]

6.1 Nadat de koper, waarmee in onderhavig artikel de consument wordt bedoeld, het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Vitaminecompleet te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. De kosten die gepaard gaan met het terugzenden van het product, komen voor rekening van de koper.

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan Vitaminecompleet te melden, via e-mail, brief of het herroepingsformulier. De koper dient het product - na overleg met Vitaminecompleet - ongeopend te sturen naar het door Vitaminecompleet vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; de geleverde producten vallen na opening van de verpakking aan te merken als zaken genoemd in artikel 7:46d lid 4 sub b, als gevolg waarvan het herroepingsrecht niet van toepassing is.

6.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Vitaminecompleet conform deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Vitaminecompleet het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Vitaminecompleet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Vitaminecompleet of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Vitaminecompleet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Vitaminecompleet de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Vitaminecompleet heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

___________________________________________________________

Herroeping

Aan: Vitaminecompleet
Noorderpoort 93b
5916 PJ Venlo
info@vitaminecompleet.nl

Hierbij herroep ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de door mij bestelde producten.

___________________________________________________________

Hoe kunt u een reeds ontvangen bestelling retourneren?

Stuur de verpakking retour door op de doos het eigen adres door te strepen en er ‘Retour afzender’ op te schrijven. De verpakking kan dan retour naar Vitaminecompleet via de normale post in de oranje brievenbus op straat. Verzendkosten voor terugzending van de verpakking zijn kosten koper.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question