แบบประเมินวัดความพึงพอใจของการใช้บริการ
(โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่อง เพื่อให้ระดับความพึงพอใจ)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
โรงแรม
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
วันที่ 8
วันที่ 9
Clear selection
การเดินทาง
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คนขับรถ
พาหนะ
Clear selection
มัคคุเทศก์
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไกด์ท้องถิ่น
ไกด์คนไทย
Clear selection
อาหาร
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อาหารเสริมที่นำไปจากไทย
ร้านอาหารในอินเดีย
Clear selection
ความเหมาะสมของโปรแกรม
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โปรดให้ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูล
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า
เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปทัวร์
Clear selection
ความคุ้มค่าของราคา
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โปรดให้ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
การบริการของสายการบิน
ดีที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โปรดให้ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
คำแนะนำและสิ่งที่ควรปรับปรุง
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy