ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η ΜΟΔΙΠ στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, σας παρέχει τη τη δυνατότητα να εκφράσετε τυχόν παράπονά σας, παρατηρήσεις και σχόλια, σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχει και για τον τρόπο εξυπηρέτησής σας.
Εάν επιθυμείτε, συμπληρώστε και υπογράψτε το παρόν έντυπο. Τα προσωπικά στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο, πλην να βεβαιώσουν την ύπαρξή των πραγματικών παραπόνων, ούτε θα δοθούν σε τρίτους.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question