แบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
1.หลักสูตร *
2.ชั้นปีที่ *
3.นักศึกษามีอุปกรณ์ใดบ้าง สำหรับการเรียนแบบออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4.นักศึกษาใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5.หากมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษาจะเลือกการเรียนการสอนรูปแบบใด *
Required
6.เหตุผลสำหรับนักศึกษาที่เลือกการเรียนการสอนแบบปกติ
7.เหตุผลสำหรับนักศึกษาที่เลือกการเรียนการสอนแบบออนไลน์
8.หากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นักศึกษาจะสะดวกเรียนออนไลน์สถานที่
9.ข้อเสนอแนะอื่นๆสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse