Propozycje tematów projektów

Prosimy o przesyłanie propozycji projektów do zrealizowania podczas Global Android Dev Camp. Spośród nadesłanych pomysłów wybierzemy kilka, które będziemy kodować podczas spotkania.
    This is a required question