Nie je nám to ukradnuté!
(Iniciatíva slovenských vedcov v zahraničí na podporu rozvoja slovenskej vedy)

(Členovia akademickej obce a laická verejnosť na Slovensku svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s touto iniciatívou.)

So znepokojením sledujeme správy o podozrivom prerozdeľovaní eurofondov určených na rozvoj slovenskej vedy, ako aj laxný prístup zo strany čelných predstaviteľov vlády k náprave tohto stavu.
Obávame sa, že takto naše kolegyne a kolegovia na Slovensku prichádzajú o jedinečnú šancu použiť európske zdroje na priblíženie sa k svetovým štandardom. Keďže Slovensko dlhodobo trpí kontinuálnym odlivom mozgov, je podľa nás kritické, aby boli všetky dostupné prostriedky určené na rozvoj vedy a výskumu skutočne na tento účel aj použité. V opačnom prípade Slovensko riskuje, že odliv odborníkov sa ešte zintenzívni, čo bude mať katastrofálny dopad na budúcnosť krajiny. Sme presvedčení, že Slovensko si nemôže z dlhodobej perspektívy dovoliť mrhať ľudským potenciálom, a preto by podpora vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií mala byť hlavným záujmom každej vlády. Iba premyslené využívanie existujúcich zdrojov na rozvoj vedy umožní Slovensku sa zodpovedne pripraviť na začínajúcu štvrtú priemyselnú revolúciu.

Mnohí z nás v súčasnosti pracujú na uznávaných zahraničných vedeckých inštitúciách a uvažujú nad návratom na Slovensko. Absencia vhodných podmienok pre prácu, nestabilita financovania vedy a nekoncepčnosť vo využívaní finančných prostriedkov na rozvoj vedy nás však od tohto kroku do veľkej miery odrádzajú a nútia nás zostávať natrvalo v zahraničí, prípadne opustiť vedecké prostredie, ak sa predsa len rozhodneme pre návrat na Slovensko.

Z tohto dôvodu naliehame na zodpovedných, aby sa vážne zaoberali nasledujúcimi bodmi zvyšujúcimi transparentnosť celého výberového procesu:

• hodnotenie vedeckých projektov nezávislou komisiou zloženou zo zahraničných odborníkov v danej téme
• automatické vyradenie firiem, ktoré nie sú schopné dostatočne preukázať svoju odbornosť, personálne alebo materiálne zabezpečenie pri riešení vedeckého projektu
• zverejnenie zápisníc z celého procesu výberu grantov
• priebežné hodnotenie napĺňania výskumných aktivít a následný nezávislý audit vedeckých výstupov po ukončení projektov

Vyvodenie personálnej zodpovednosti, nielen na najvyššej úrovni, v prípade preukázaného zlyhania by malo byť absolútnou samozrejmosťou v každej demokratickej spoločnosti.

Zároveň by sme chceli vyjadriť podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí pôsobia na Slovensku - nie vďaka systému, ale napriek nemu.

Pevne veríme, že naša snaha bude viesť k otvoreniu diskusie medzi komunitou slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a doma na Slovensku. Sme presvedčení, že takýto dialóg bude prospešný pre všetkých a pomôže zvýšiť úroveň výskumu na Slovensku.


Podpísaní tí, komu slovenská veda nie je ukradnutá:

Vedci v zahraničí:

1. Dominika Hroššová, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, dominika.hrossova@ki.se
2. Jana Laláková, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, jana.lalakova@ki.se
3. Dominika Truban, Mayo Clinic, Jacksonville, USA, truban.dominika@mayo.edu
4. Marek Bartošovič, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, marek.bartosovic@ki.se
5. Marek Šebesta, University of Oxford, Oxford, UK, marek.sebesta@path.ox.ac.uk
6. Tomáš Venit, New York University in Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty, tv21@nyu.edu
7. Ján Jamroškovič, Umeå University, Švédsko, jan.jamroskovic@umu.se
8. Silvia Petrezsélyová, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika, silvia.petrezselyova@img.cas.cz
9. Slava Gunišová, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika, gunisova@biomed.cas.cz
10. Daniel Šagath, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Holandsko, d.sagath@vu.nl
11. Róbert Blaško, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Švédsko, robert.blasko@gmail.com
12. Peter Kolesár, University of Sussex, Brighton, UK, p.kolesar@sussex.ac.uk
13. Zdenka Hasanova, Cancer Research Center of Marseille, Francuzko, zdenka.hasanova@inserm.fr
14. Juraj Kramara, University of Iowa, USA, juraj-kramara@uiowa.edu
15. Peter Pavuk, Univerzita Karlova, FF, Ceska rep, Peter.pavuk@ff.cuni.cz
16. Martin Vesely, University of Oxford, Velka Britania, martin.vesely@some.ox.ac.uk
17. Andrej Herzáň, University of Liverpool, Liverpool, UK, ah@ns.ph.liv.ac.uk
18. Jaroslav Dudík, Astronomický Ústav Akademie Věd ČR, v.v.i., Česká republika, jaroslav.dudik@asu.cas.cz
19. Peter Vereš, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA, pveres@cfa.harvard.edu
20. Alexandra Misci Hudecova, Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway, alexa_hud@yahoo.com
21. Lucia Bialešová, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, lucia.bialesova@ki.se
22. Lucia Balážová, ETH Zurich, Švajčiarsko, lucia-balazova@ethz.ch
23. Jakub Fedorik, University of Pavia, Pavia, Taliansko, jakub.fedorik01@universitadipavia.it
24. Miroslav Baláž, ETH Zurich, Švajčiarsko, miroslav-balaz@ethz.ch
25. Zuzana Nichtová, Thomas Jefferson University, USA, zuzana.nichtova@gmail.com
26. Jaroslava Zimmermann, Universität zu Köln, Nemecko, jaroslava.zimmermann@gmail.com
27. Ivan Kulich, Univerzita Karlova v Prahe, Prirodovedecka fakulta, Ceska Republika, ikulich@gmail.com
28. Tomáš Peitl, TU Wien, Rakúsko, tomas.peitl@gmail.com
29. Matúš Soták, University of Gothenburg, Švédsko, matus@sotak.info
30. Patrícia Kaplánová, Faculty of Organisation studies, Slovinsko, pata.kaplanova@gmail.com
31. Zuzana Nahácka, Biotechnologický ústav a Ústav molekulárnej genetiky AV ČR, Praha, Česká republika, nahackaz@img.cas.cz
32. Peter Trošan, 1.LF, Karlova Univerzita, Praha, Česká Republika, peter.trosan@lf1.cuni.cz
33. Zuzana Jasenáková, Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika, jasenakova@ceitec.muni.cz
34. Pavol Jakubec, Göteborgs universitet, Švédsko, pavol.jakubec@gu.se
35. Lukáš Pastorek, UCD Michael Smurfit Graduate Business School, Írsko, lukas.pastorek@ucd.ie
36. Branislav Vrana, Masarykova univerzita, Česká republika, vrana@recetox.muni.cz
37. Michal Droppa, Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecká Spolková Republika,
38. Ivan Rýger, NIST, Boulder, Colorado, USA, ivan.ryger@nist.gov
39. Miriama Kruta, Harvard Medical School/Boston Childrens Hospital, Boston, USA, kruta.miriama@gmail.com
40. Dalibor Nakladal, University Medical Center Groningen, Holandsko, d.nakladal@umcg.nl
41. Matej Hoťka, Medical university of Vienna, Rakusko, matej.hotka@meduniwien.ac.at
42. Martin Pacesa, Department of Biochemistry, University of Zurich, Switzerland, m.pacesa@bioc.uzh.ch
43. Blanka Mrázková, Ústav molekulárnej genetiky, Praha, Česká Republika, blanka.mrazkova@gmail.com
44. Vladislav SEMAK, Donau-Universität Krems, Krems, Rakúsko, vladislav.semak@donau-uni.ac.at
45. Eva Masárová, Biocev, Karlova univerzita, Praha, evicka.masarova@gmail.com
46. Ľubica Ďuďáková, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika,
47. Boris Hudec, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, borishudec@nctu.edu.tw
48. Iveta Gazova, The Roslin Institute, University of Edinburgh, UK, iveta.gazova@roslin.ed.ac.uk
49. Zuzka Feketova, CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno, Ceska Republika, fezuz116@gmail.com
50. Marta Lukačišinová, Institute of Science and Technology Austria, Rakúsko, marta.lukacisinova@ist.ac.at
51. Ingrida Šmeringaiová, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika,
52. Nikola Canigova, Institute of Science and Technology Austria, Rakusko, nikola.canigova@ist.ac.at
53. Lucia Becová, Canterbury Christ Church University, United Kingdom, lu.becova@gmail.com
54. Valéria Grobárová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika,
55. Dominik Filipp, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika, dominik.filipp@img.cas.cz
56. Monika Burócziová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika,
57. Miroslava Kardošová, Ústav molekulárnej genetiky, AV ČR, Praha, Česká republika, miroslava.kardosova@img.cas.cz
58. Lubica Staňková, Fyziologický ústav AVČR, Praha, Česká Republika, Lubica.Stankova@fgu.cas.cz
59. Peter Šebo, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika, sebo@biomed.cas.cz
60. Katarína Kováčová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká republika, katarina.tvaruzkova@gmail.com
61. Miloslav Kverka, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká Republika, kverka@biomed.cas.cz
62. Tomas Paulenda, Ústav molekulární genetiky, Praha, Česká republika,
63. Barbora Boleslavská, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika, barbora.boleslavska@img.cas.cz
64. Tomáš Kovaľ, Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec, Česká Republika, tomas.koval@ibt.cas.cz
65. Peter Gorilák, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika, peter.gorilak@img.cas.cz
66. Martina Šnegoňová, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Česká republika, martina.snegonova@img.cas.cz
67. Matej Fabišik, Ústav molekulární genetiky, Praha, ČR, matej.fabisik@img.cas.cz
68. Peter Lenárt, Ústav patologické fyziologie LF, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, peter.lenart@mail.muni.cz
69. Michal Šrámek, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika, michal.sramek@img.cas.cz
70. Oľga Babošová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika, babosova@img.cas.cz
71. Veronika Grešáková, Akademie věd České republiky, BIOCEV, Praha, Česká Republika, veronika.gresakova@img.cas.cz
72. Jan Kopečný, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Praha, ČR, kopecnyj@iapg.cas.cz
73. Júlia Kováčová, Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, juli.kovacova@gmail.com
74. Tomáš Eichler, Research Institute of Molecular Pathology (IMP) / Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI), Viedeň, Rakúsko, tomas.eichler@imp.ac.at
75. Samuel Kováčik, Dublin Institute for Advanced Studies, Írsko, skovacik@stp.dias.ie
76. Martin Plencner, Fyzilogogický ústav AVČR, Praha, Česká Republika, martin.plencner@gmail.com
77. Peter Hoboth, Massachusetts General Hospitan / Harvard Medical School, USA, hoboth@hms.harvard.edu
78. Pavol Utekal, Ústav molekulárnej genetiky, Praha, Česká republika, utekalp@img.cas.cz
79. Andrea Staffa, Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i, Praha, Česká Republika, mickova.andy@gmail.com
80. Marcel Serina, Universität Basel, Basel, Switzerland, marcel.serina@gmail.com
81. Zuzana Naščáková, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika, zuzana.nascakova@img.cas.cz
82. Martin Odler, Český egyptologický ústav FF UK v Prahe / Ústav orientalistiky SAV v Bratislave, Praha (ČR) / Bratislava (SR), martin.odler@gmail.com
83. Dominik Rist, University of Nottingham, Nottingham, UK, pmxdr2@nottingham.ac.uk
84. Pavlína Gregorová, University of Helsinki, Helsinki, Fínsko, pavlina.gregorova@helsinki.fi
85. Peter Grell, Masarykův onkologický ústav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, grell@mou.cz
86. Martin Dolinsky, European Joint Research Center, Ispra, Italy, martin7@pobox.sk
87. Andrej Svorenčík, University of Mannheim, Nemecko, svorencik@uni-mannheim.de
88. Zuzana Ferkova, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika, ferkovaz@gmail.com
89. Terézia Horváthová, Uniwersytet Jagiellonski, Krakov, Poľsko, terezia.horvathova@uj.edu.pl
90. Peter Zelina, University of Central Lancashire, UK, pzelina@uclan.ac.uk
91. Lenka Kyjacova, University of Heidelberg, Nemecko, lenka.kyjacova@medma.uni-heidelberg.de
92. Peter Bella, Mathematisches Institut, Universität Leipzig, Nemecko, bella@math.uni-leipzig.de
93. Zuzana Krchňáková, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, Česká republika, zuzka.krchnakova@gmail.com
94. Anna Vargova, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, Ceska republika, gnipova@gmail.com
95. Marek Večeřa, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, marek.vecera@ceitec.muni.cz
96. Matúš Valach, Université de Montréal, Kanada, matus.valach@umontreal.ca
97. LÍvia Uličná, Ústav Molekularní Genetiky AV ČR v.v.i., Praha, Česká republika, ulicna@img.cas.cz
98. Michal Prokopič, Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko, michal.prokopic@gmail.com
99. Miroslav Gašpárek, Imperial College London, Londýn, Spojené Kráľovstvo, miroslav.gasparek15@imperial.ac.uk
100. Pavol Cekan, MultiplexDX Inc., USA/SR, pavol@multiplexdx.com
101. Ivana Miková, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, Česká Republika, ivana.mikova@fsv.cuni.cz
102. Radmila Kudláčková, Fyziologický ústav Akademie věd České republik, Praha, Česká republika, radmila.kudlackova@fgu.cas.cz
103. Tomáš Homola, Masarykova univerzita, Česká Republika, tomas.homola@mail.muni.cz
104. Michaela Kompauerova, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, pmymk4@nottingham.ac.uk
105. Martina Ribar Hestericová, University of Basel, Basel, Švajčiarsko, Martina.hestericova@gmail.com
106. Jalub Cigán, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, j4kub.cigan@gmail.com
107. Eva Lilly, Institute for Astronomy University of Hawaii, Hawaii, USA, lilly@ifa.hawaii.edu
108. david jandzik, Univerzita Karlova Praha, University of Colorado Boulder, Ceska republika, USA, david.jandzik@colorado.edu
109. Martin Benej, The Ohio State University, Columbus OH, USA,
110. Alexandra Sisakova, Masarykova univerzita, Česká republika, 184535@mail.muni.cz
111. Ina Carli, Univerzita Karlova/CERN, Praha, ČR/Ženeva, Švajčiarsko, Ina.Carli@cern.ch
112. Michal Kreps, University of Warwick, Velka Britania, M.Kreps@warwick.ac.uk
113. Jozef Kozár, Mars Systems Laboratory, kozar@lab.sciencemars.com
114. Lucia Simonicova, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA, lucy.simonicova@gmail.com
115. Michal Májek, Department of Chemistry & Biochemistry, UCLA, Los Angeles, USA, majek@chem.ucla.edu
116. Katarína Zaťková, University of Cambridge, United Kingdom, art.katarina@gmail.com
117. Radovan Smolinsky, UBO AVCR, v.v.i., Czech Republic, nerd@pobox.sk
118. Ondřej Šimoník, ČZU Praha, Praha, simoniko@af.czu.cz
119. Katarina Valoskova, Institute of Science and Technology Austria, Rakusko, katarina.valoskova@ist.ac.at
120. Romana Kačeriaková, Masaryk University, Czech Republic, romanakaceriakova@gmail.com
121. Katarina Stanciakova, Utrecht University, Holandsko,
122. Frantisek Baluska, University of Bonn, Nemecko, baluska@uni-bonn.de
123. Matúš Rybák, Universiteit Leiden, Holandsko, mrybak@strw.leidenuniv.nl
124. Michal Parak, Ustav ekologie lesa SAV, Zvolen, Slovenska Republika, parak@savzv.sk
125. Lukáš Krivosudský, Universität Wien, Viedeň, Rakúsko, lukas.krivosudsky@gmail.com
126. Michal Ferenc, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, ferenc@natur.cuni.cz
127. Lucia Hadariová, Karlova Univerzita, Katedra parazitologie, BIOCEV, Praha, Česká republika,
128. Dominika Lukovic, Medical University of Vienna, Austria, dominika.lukovic@meduniwien.ac.at
129. Zuzana Barnovská-Blénessy, University of Science and Technology of China, CERN, Ženeva, Švajčiarsko, zuzana.barnovska@cern.ch
130. Peter Tino, The University of Birmingham, UK, P.Tino@cs.bham.ac.uk
131. Michaela Potančoková, Joint Research Centre, European Commission and Wittenstein Centre for Demography and Human Capital, Taliansko a Rakúsko, michaela.potancokova@ec.europa.eu
132. Radovan Spurny, Max F. Perutz Laboratories, Vieden, Rakusko, radovan.spurny@univie.ac.at
133. Michal Kovaľ, CERN, Ženeva, Švajčiarsko, michal.koval@cern.ch
134. Marek Vercik, FF UK Praha / LMU München, Ceska Republika / Nemecko, mvercik@gmail.com
135. Martin Lukáč, University of Reading, UK, m.lukac@reading.ac.uk
136. Michaela Malásková, Institute for breath research, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria, michaela.malaskova@gmail.com
137. Petr Papežík, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika, Papezikp@vfu.cz
138. Tatiana Aghová, UBO AVCR, v.v.i., Ceska republika, tatiana.aghova@gmail.com
139. Michal Gorbar, ZHAW, Winterthur, Švajčiarsko, gorb@zhaw.ch
140. Martin Fotta, Goethe-Universität, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, Fotta@em.uni-frankfurt.de
141. Ľudovít Ďureje, ÚBO AVČR, v.v.i., Česká Republika, dureje@gmail.com
142. Peter Chvojka, Paderborn University, Nemecko, chvojkap@upb.de
143. Eva Kollárová, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika, eva.slikova@gmail.com
144. Petra Bulankova, VIB - Gent University, Gent, Belgicko, petra.bulankova@gmail.com
145. Peter Kvasnička, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika, peter.kvasnicka@mff.cuni.cz
146. Peter Both, Manchester Institute of Biotechnology, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom, peter.both@manchester.ac.uk
147. Hana Elicharová, Fyziologický ústav AVČR, v.v.i., Praha, Česká republika, hanaelicharova@gmail.com
148. Lucia Čelková, Trinity College Dublin, Írsko, celkoval@tcd.ie
149. Zdeněk Hodný, ÚMG AVČR, v.v.i., Česká Republika, hodny@img.cas.cz
150. Lubos Pastor, University of Chicago, USA, lubos.pastor@chicagobooth.edu
151. Hana Hollá Kutlíková, Universität Wien, Viedeň, Rakúsko, hana.kutlikova@univie.ac.at
152. Martin Krššák, University of Tartu, Estónsko, martin.krssak@ut.ee
153. Jozef Lengyel, Universität Innsbruck, Innsbruck, Rakúsko, jozef.lengyel@uibk.ac.at
154. Zuzana Hiadlovská, Laboratoř evoluční genetiky savců, ÚŽFG AV ČR, ČR, 3288682@mail.muni.cz
155. Richard Korytár, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, riccard.bueno@aol.com
156. Matúš Dubecký, Ostravska Univerzita, Česká Republika, matus.dubecky@osu.cz
157. Lukáš Pospíšil, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Švajčiarsko, lukas.pospisil@usi.ch
158. Eva Vidličková, EPFL, Lausanne, Švajčiarsko, eva.vidlickova@gmail.com
159. Veronika Fáberová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika, faberova@img.cas.cz
160. Katarina Zmajkovicova, Basel, Svajciarsko,
161. Kamila Lengyelova, Max Planck Institute for Ornithology, Technische Universität München, Německo, klengyel@orn.mpg.de
162. Róbert Šuťák, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká Republika, sutak@natur.cuni.cz
163. Tomáš Groušl, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká Republika, tomas.grousl@biomed.cas.cz
164. Eva Jamrichová, Botanický ústav AV ČR, Brno, Česká Republika, eva.jamrichova@ibot.cas.cz
165. Marek Mahút, Novartis, Technical R&D, Bazilej, Švajčiarsko, marek.mahut@univie.ac.at
166. Jakub Began, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika, began@uochb.cas.cz
167. Maroš Servátka, Macquarie Graduate School of Management, Sydney, Austrália, maros.servatka@mgsm.edu.au
168. Robert Sobota, Toyota Technological Institute, Nagoya, Japan, Robert.sobota007@gmail.com
169. Viera Kováčová, CECAD, AG Beyer, Uni of Cologne, Cologne, Germany, vkovacov@uni-koeln.de
170. Ján Mihalík, C2TN, Campus Nuclear e Technologico, Instituto Superior Tecnico, Lisabon, Portugalsko, jmihalik@ctn.tecnico.ulisboa.pt
171. Petra Zajkoska, CEA Leti, Grenoble, Francuzsko, petra.zajkoska@cea.fr
172. Mária Šoltésová, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Kralova, Praha, Česká republika, maria.soltesova@gmail.com
173. Katarína Kaffková, Výzkumní ústav rostlinné výroby, v.v.i - Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, Olomouc, Česká Republika, katarina.kaffkova@gmail.com
174. Annamaria Havrillova, William Paterson University, Wayne, New Jersey, USA, annamaria.havrillova@gmail.com
175. Karol Jarolimek, University of Kentucky, USA,
176. Jakub Vonka, Lancaster University, Lancaster, UK, j.vonka@lancaster.ac.uk
177. Karol Kovařík, Westfälische-Wilhelms Universität Münster, Nemecko, karol.kovarik@uni-muenster.de
178. Martin Lukáč, Centre for Sociological Research, KU Leuven, Leuven, Belgicko, martin.lukac@kuleuven.be
179. Lucia Bónová, University of Illinois, USA, bonova@illinois.edu
180. Veronika Michalkova, Florida International University, USA,
181. Magdalena Harakalova, University Medical Center Utrecht, The Netherlands, m.harakalova@umcutrecht.nl
182. Slavomira Husarova, Dublin, Irsko, slavomira.husarova@gmail.com
183. Zuzana Trošanová, CEITEC-Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic, trosanova.zuzana@mail.muni.cz
184. Evina Steinová, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Canada,
185. Peter Hedera, Vanderbilt University, USA,
186. Maria Kieferova, Macquarie University, University of Waterloo, Australia, Kanada, maria.kieferova@gmail.com
187. Radoslav Bucik, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen, Germany, bucik@mps.mpg.de
188. Matus Krajnak, Monash university, Australia, matus.krajnak@monash.edu
189. Veronika Horková, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Praha, Česká republika, nika.horkova@gmail.com
190. Marek Meško, Ústav klasických studií, Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika, menju50@gmail.com
191. Michal Románek, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, misoromanek@gmail.com
192. Zuzana Masarova, Institute of Science and Technology Austria, Rakusko, zmasarov@ist.ac.at
193. Tomáš Bzdušek, Institute for Theoretical Physics, ETH Zürich, Zürich, Švajčiarsko, tbzduek@phys.ethz.ch
194. Juraj Bracinik, School of Physics and Astronomy, University of Birmingham, UK, jb@hep.ph.bham.ac.uk
195. Pavol Surda, Guy's and St Thomas' University Hospital, Velka Britania, pavol.surda@gmail.com
196. Dominik Hrebik, Central European Institute of Technology, Czech republic, dominik.hrebik@ceitec.muni.cz
197. Robert Havalda, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Praha, Česká Republika, robert.havalda@img.cas.cz
198. Jana Vyrastekova, Radboud University, Holandsko, J.Vyrastekova@fm.ru.nl
199. Vladimir Mlynarik, Medizinische Universität Wien, Rakúsko, vladimir.mlynarik@meduniwien.ac.at
200. Martin Tomko, The University of Melbourne, Australia, tomkom@unimelb.edu.au
201. Tomas Kalincik, The University of Melbourne, Australia,
202. Lucia Masarova, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA,
203. Mária Gondová, CEITEC Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, mariagondov@gmail.com
204. Martin Dano, FJFI ČVUT PRAHA, Česká republika, martin.dano@fjfi.cvut.cz
205. Milan Soukup, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment; Hebrew University of Jerusalem, Izrael, milan.soukup@mail.huji.ac.il
206. Maria Bartosova, University Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany, maria.bartosova@gmx.de
207. Eva Hegedűsová, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Česká Republika, hegedusova@paru.cas.cz
208. Tibor Sekera, Universität Basel, Basel, Switzerland, tibor.sekerainfo@gmail.com
209. Tomáš Polóni, University of Michigan, ME, Ann Arbor, Michigan, USA, tpoloni@umich.edu
210. Michaela Mišová, Institute of Science and Technology (IST) Austria, Rakúsko, michaela.misova@ist.ac.at
211. Radovan Herchel, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika, radovan.herchel@upol.cz
212. Petra Hájková, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Česká republika, hajkova@ivb.cz
213. Jakub Zmajkovic, University Hospital Basel, Svajciarsko,
214. Adam Matejovič, Tohoku University, Sendai, Japonsko, a.matejovic@gmail.com
215. Milan Vrabel, IOCB, Akademie Ved CR, Praha, CR,
216. Peter Malik, Kirchliche Hochschule, Wupppertal/Bethel, Nemecko,
217. Júlia Pajorová, FGÚ, AV ČR, Praha, Česká Republika, julia.pajorova@gmail.com
218. David Knazovicky, North Carolina State University, Raleigh, USA, dknazov@ncsu.edu
219. Ľuboš Hládek, MRC/CSO Institute of Hearing Research, Glasgow, Veľká Británia, lubos.hladek@nottingham.ac.uk
220. Katarína Orsághová, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, katka.orsaghova@gmail.com
221. Michal Štefánik, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Česká republika,
222. Lucia Vernerová, Revmatologický ústav Praha, Česka republika, vernerova@revma.cz
223. Peter Katuščák, RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko, Peter.Katuscak@vwl1.rwth-aachen.de
224. Zuzana Pavlíková, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika, zuz.pavlikova@gmail.com
225. Tereza Fábryová, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika, fabryova.tereza@gmail.com
226. Lucia Molnarova, Masarykova Univerzita, Brno, CR, Karvaiova.lucia@gmail.com
227. Dana Bobulska, University of Glasgow, School Of Physics and Astronomy, Velka Britania, dana.bobulska@cern.ch

Vedci pôsobiaci na Slovensku:

1. Dominika Mániková, Biomedicínske centrum SAV, Slovensko, dominika.manikova@gmail.com
2. Branislav Hroššo, Ústav ekologie lesa SAV, Zvolen, Slovensko, branislav.hrosso@gmail.com
3. Lenka Sarvašová, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Slovensko, lenka.sarvasova14@gmail.com
4. Tibor Lieskovský, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Slovensko, tibor.lieskovsky@stuba.sk
5. Imrich Barák, Ústav molekulárnej biológie, SAV, Slovensko, imrich.barak@savba.sk
6. Veronika Cremins, slovensko, v.cremins@gmail.com
7. Martin Venhart, Predsedníctvo SAV, Bratislava, Slovensko, venhart@up.upsav.sk
8. Eva Stopková, Ústav orientalistiky SAV, SK / ČR, eva.stopkova@gmail.com
9. Ján Výbošťok, Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, geogjvyb@savba.sk
10. Tomáš Fuksi, Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava, Slovensko, geoltofu@savba.sk
11. Matej Meško, Fakulta Riadenia a Informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko, mesko@kst.uniza.sk
12. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Slovensko, exonsiss@savba.sk
13. Alexandra Zahradníková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Bratislava, Slovensko, alexandra.zahradnikova@savba.sk
14. Tomáš Bertók, Slovenská akadémia vied, Slovensko, chemtobe@savba.sk
15. Michal Oláh, Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici, VŠZaSP sv. Alžbety,, ČR / SR, michalolah@gmail.com
16. Matej Stano, Ústav molekulárnej biológie SAV / ESET spol. s r.o, Slovensko, matej.stano@savba.sk
17. Pavol Farkaš, CHU, Chempalo@savba.sk
18. Janette Zakova, UGt, Slovenska akademia vied, Kosice, Slovensko, zakova@saske.sk
19. Ľubomír Hambálek, Slovenská akadémia vied, Vysoké Tatry, Slovensko, lhambalek@ta3.sk
20. Pavol Schwartz, Astronomický ústav, SAV, Tatranská Lomnica, SR, pschwartz@astro.sk
21. Peter Sincak, KKUI FEI TU Kosice, Slovensko, Peter. Sincak@tuke.sk
22. Stefan Belicky, Slovenska akademia vied, Slovensko, chembest@savba.sk
23. Ivana Taranenková, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovensko, taranenkova@azet.sk
24. Lucia Bocanova, Ústav molekulárnej biológie, SAV, Slovensko, lucia.bocanova@savba.sk
25. Barbora Kulíková, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovensko, b.kulikova@gmail.com
26. Lucia Slobodová, LF UK, Slovensko, lslobodova77@gmail.com
27. Andrej, Národná transplantačná organizácia, Slovensko, andrejnagy155@gmail.com
28. Mariana Ondrušová, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, ondrusova.mariana@gmail.com
29. Natalia Shagatova, Astronomický ústav SAV, Slovensko, n.paltseva@gmail.com
30. Zuzana Škutchanová, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko, zuzana.skutchanova@gmail.com
31. Agáta Laurenčíková, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava,
32. Peter Šichman, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, Slovensko,
33. Maria Potterf, Ustav ekologie lesa SAV, Slovensko, maria.potterf@gmail.com
34. Martin Mokroš, TU in Zvolen, Slovakia, martin.mokros@tuzvo.sk
35. Anna Beňová, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin, Slovensko, ann.benova@gmail.com
36. Jana Bašnáková, Ústav experimentálnej psychológie CPSV SAV, Slovensko, jana.basnakova@savba.sk
37. Jana Rigová, Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica, Slovensko, rigova@savbb.sk
38. Lucia Váhovská, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, SR, lucia.vahovska@uvlf.sk
39. Peter Maták, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko,
40. Eva Krascsenitsova, Ústav molekulárnej biológie, SAV,, Slovensko,, eva.krascsenitsova@savba.sk
41. Katarína Benejová, OUSA, Slovensko,
42. Martin Šebesta, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko, Mart.sebesta@gmail.com
43. Sergej Hloch, TUKE, Slovensko, sergej.hloch@tuke.sk
44. Samuel Beznák, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko,
45. Branislav Vohnout, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovensko, bvohnout@yahoo.com
46. Barbora Konečná, Ústav molekulárnej biomedicíny, LF, UK, Bratislava, Slovensko, basa.konecna@gmail.com
47. Zuzana Vatehova, CHU SAV, Slovensko, zuzana.vatehova@savba.sk
48. Marek Husárik, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, mhusarik@ta3.sk
49. Robert Mistrík, HighChem, Bratislava, Slovensko, robert@highchem.com
50. Pavol Liptai, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko, pavol.liptai@tuke.sk
51. Katarína Ondreičková, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, NPPC, Slovensko, ondreickova@vurv.sk
52. Peter Laurinec, FIIT STU, Slovensko, peter.laurinec@stuba.sk
53. Peter Fenďa, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, peter.fenda@uniba.sk
54. Radovan Václav, Ústav zoológie SAV, Slovensko, radovan.vaclav@savba.sk
55. Ambroz Almássy, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, almassy@fns.uniba.sk
56. Daniel Reitzner, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, Slovensko, daniel.reitzner@savba.sk
57. Marcel Uhrin, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, Slovensko, marcel.uhrin@gmail.com
58. Dana Zubriková, Parazitologický ústav SAV, SR, cernanska@gmail.com
59. Michaela Kováčová, hameln, rds, Slovensko, michaela.koharyova@gmail.com
60. MVDr. Marian Maďar, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko, madarmarian@gmail.com
61. Jozef Kostolny, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko, jozef.kostolny@fri.uniza.sk
62. Matej Holek, Univerzita Komenského v Bratislave,, Bratislava, holek.matej@gmail.com
63. Tomáš Krajčovič, Chemický Ústav SAV, Bratislava, Slovensko, chemtomi@savba.sk
64. Ján Gálik, Neurobiologický ústav SAV, Košice, Slovensko, galik@saske.sk
65. Ivana Pilchova, Divizia neurovedy, BioMed, JLF UK, Martin, SR,
66. Vladimír Pevala, Ústav molekulárnej biológie, SAV, Slovensko,
67. Silvia Bágeľová, Centrum biovied SAV, Slovensko, bagelova.silvia@gmail.com
68. Jana Toličová, ALBUS, spol. s r.o., Slovak Republic, albus@isternet.sk
69. Tomáš Kovalinka, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, kovalinka1@uniba.sk
70. Mgr. Katarína Hollá, PriFUK Bratislava, Slovensko, kholla56@gmail.com
71. Peter Mikulíček, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
72. Peter Štefánik, PriF UK Bratislava, Slovenská Republika, peter.stefanik@uniba.sk
73. Iveta Herichová, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko, herichova@fns.uniba.sk
74. Andrej Čerňanský, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Bratislava, Slovensko, cernansky.paleontology@gmail.com
75. Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko, durcek@fns.uniba.sk
76. Vladimír Kováč, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, vladimir.kovac@uniba.sk
77. Daniel Gruľa, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko, danogrula@gmail.com
78. Ivica Sigmundová, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, sigmundova@uniba.sk
79. Juro Gregan, Prirodovedecka fakulta, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Slovensko, juraj.gregan@univie.ac.at
80. Peter Vďačný, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovensko, peter.vdacny@uniba.sk
81. Peter Bandura, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovensko, peter.bandura@uniba.sk
82. Pavel Uher, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, puher@fns.uniba.sk
83. Peter Hanajík, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Slovensko, hanajik@gmail.com
84. Lucia Kořenková, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, korenkova@fns.uniba.sk
85. Robert Sabo, Ústav informatiky SAV, Slovensko, robert.sabo@savba.sk
86. Pavol Šajgalík, P SAV, Slovensko, sajgalik"savba.sk
87. Juraj Bujdák, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, bujdak3@uniba.sk
88. Silvia Belušáková, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, silviabelusakova@gmail.com
89. Anna Kostrábová, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, anna.kostrabova@uniba.sk
90. Marína Cihová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Slovensko, marina.cihova@savba.sk
91. Ivan Černušák, Unoverzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, SR, ivan.cernusak@uniba.sk
92. Andrej Mojzeš, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, mojzes@fns.uniba.sk
93. Jozef Klembara, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, jozef.klembara@uniba.sk
94. Peter Ružička, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, ruzicka@fns.uniba.sk
95. Karolína Gelatičová, Prírodovedecká fakulta UK, Slovensko,
96. Radoslava Brhlikova, Katedra politologie a euroazijskych studii, Univerzita Konstantina filozofa v Nitre, Slovensko, Rbrhlikova@ukf.sk
97. Roman Pašteka, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, pasteka@fns.uniba.sk
98. Andrej Boháč, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,, Slovensko, andrej.bohac@fns.uniba.sk
99. Juraj Papco, Slovenska Technicka Univerzita, Bratislava, Slovensko, juraj.papco@stuba.sk
100. Katarína Krajčovičová, Katedra Zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, krajcovic.katarina@gmail.com
101. Daniela Reháková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, rehakova@fns.uniba.sk
102. Natália Hlavatá Hudáčková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, hudackova@fns.uniba.sk
103. Roland Karcol, Prírodovedecká fakulta, UK, Bratislava, Slovensko, karcol@fns.uniba.sk
104. Marian Janek, Prírodovedecká fakulta UK, Slovensko, janek@fns.uniba.sk
105. Peter Matúš, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR, matus@fns.uniba.sk
106. Radivojka Vulić, Virologický Ústav, Biomedicínske centrum SAV, Slovensko, radivojka.vulic@savba.sk
107. Kristína Švolíková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, kika.svolikova@gmail.com
108. Lukáš Félix Pašteka, Prírodovedecká fakulta, UK, Bratislava, Slovensko, lukas.f.pasteka@uniba.sk
109. Pavol Zahorec, Ústav vied o Zemi SAV, Slovensko, zahorecpalo@gmail.com
110. Barbora Števove, Prírodovedecká fakulta UK, Slovensko, stevove@fns.uniba.sk
111. Martin Plávala, Matematický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, martin.plavala@mat.savba.sk
112. Eva Petrovová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko, eva.petrovova@uvlf.sk
113. Pavel Bystrický, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika, pavel_bystricky@yahoo.co.uk
114. Jozef Kristek, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Slovensko, kristek@fmph.uniba.sk
115. Tatiana Čorejová, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko, tatiana.corejova@uniza.sk
116. Eva Čonková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika, conkova@uvm.sk
117. Martin Chovan, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko, chovan@fns.uniba.sk
118. Zuzana Drahovska, UVLF v KOšiciach, Košice, Slovensko, zuzana.drahovska@uvlf.sk
119. Jana Staničová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach/1. LF Univerzita Karlova v Prahe, Slovensko/Česká republika, jana.stanicova@uvlf.sk
120. Jana Korduláková, Katedra biochémie, PriF UK, BA, SR,
121. Eva Ďurajková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko, durajkovaeva@gmail.com
122. Jozef Hvorecký, Vysoká škola manažmentu, Trenčín (BA), SR,
123. Peter Račay, Divízia neurovedy, BioMed JLF UK, Martin, SR,
124. Lenka Luptáková, UVLF v Košiciach, Slovenská republika, lenka.luptakova@gmail.com
125. Milan Čížek, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Slovensko, milan.cizek@uvlf.sk
126. Simona Bellová, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská Republika, sima.bellova@gmail.com
127. Alica Vikartovská, Chemický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, chemwelw@savba.sk
128. Vladimír Janiš, FPV UMB Banská Bystrica, SR, vladimir.janis@umb.sk
129. Dušan Vršanský, MUDr, CSc., FETCS, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR, ČR, dnes dôchodca v SR, dusanvrsansky@seznam.cz
130. Eva Pajorova, Ustav Informatiky SAV, Bratislava Slovensko, utrrepaj2savba.sk
131. Katarína Juríková, Katedra genetiky, PriF UK v Bratislave, Slovensko, jurikova24@uniba.sk
132. Karin Savková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko, savkova.karin@gmail.com
133. Jana Ambrózová, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Nitra, jambrozova@ukf.sk
134. Simona Klimková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko, sklimkova@ukf.sk
135. Emília Perez, Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko, eperez@ukf.sk
136. Andrej Gogora, Filozofická Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko, agogora@ukf.sk
137. Ladislav Ruman, UKF Nitra, Slovensko, laruma@email.cz
138. Igor Šulla, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice, Slovenská republika, igor.sulla@uvlf.sk
139. Peter Kopecký, FF UKF v Nitre, SR, pkopecky@ukf.sk
140. Erik Vilím, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Doktorand, erik.vilim1@gmail.com
141. Daniel Pivko, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko, pivko@fns.uniba.sk
142. Igor Tyšš, Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko, igor.tyss@gmail.com
143. Jana Ziburová, Chemický ústav SAV, Slovensko, jana.ziburova@savba.sk
144. Andrea Hrčková, Univerzita Komenského v Bratislave, SR, andrea.hrckova(at)uniba.sk

Verejnosť podporujúca iniciatívu:

1. Marek Dzurenko
2. Simona Tomanikova, SR, simacko@yahoo.es
3. Jana Galikova, UK, galikova21@gmail.com
4. Dávid Jenčík, Bratislava, david.jencik@gmail.com
5. Pavol Gurican, Zurich, Svajciarsko, pavol@gurican.sk
6. Lukáš Hason, Česká republika, lukas.hason@gmail,.com
7. Tomáš Píš, Praha, Česká republika, tomas.pis169@gmail.com
8. Lucia Matúšková matuskova.13@gmail.com
9. Peter Gastan, Slovensko, gastypk@azet.sk
10. Radovan Polakovic, Bratislava, radpol88@gmail.com
11. Veronika Çimenci, Bratislava, veronika.cimenci@gmail.com
12. Marek Straka, SVK, stra.marek@gmail.com
13. Eva Laláková, Senica, SR, evalalakova@gmail.com
14. Michaela Bortlíková
15. Marek Nehyba, Švédsko, yanelah@gmail.com
16. Viera Zahoranová, Štátna firma, Slovensko, zahoranova.viera@gmail.com
17. Marianna Lucová, Súkromná spoločnosť, Slovensko, mariannalucova@gmail.com
18. Zuzana Laláková, Slovenská republika, zuzana.lalakova@gmail.com
19. Lubica Zahoranova, Slovensko,
20. Zuzana Švajdova, Slovensko, zuzanasvajdova1@gmail.com
21. Matej Bartošovič, Slovensko, matejbart@gmail.com


Celkový počet podporovateľov: 392

Meno a priezvisko
Your answer
Email
Your answer
Organizácia
Your answer
Miesto pôsobenia, krajina
Your answer
Komentár
Your answer
Som
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms